shape-outside

Za pomocą właściwości shape-outside możemy zmienić kształt obszaru unoszącego się elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości shape-outside
Wartość Opis
margin-box kształt obszaru unoszącego się elementu HTML do jego marginesów zewnętrznych
border-box kształt obszaru unoszącego się elementu HTML do jego obramowania
padding-box kształt obszaru unoszącego się elementu HTML do jego marginesów wewnętrznych
content-box kształt obszaru unoszącego się elementu HTML do jego zawartości
inset() prostokątny kształt obszaru unoszącego się elementu HTML
circle() okrągły kształt obszaru unoszącego się elementu HTML
ellipse() eliptyczny kształt obszaru unoszącego się elementu HTML
polygon() wielokątny kształt obszaru unoszącego się elementu HTML
url() kształt obszaru unoszącego się elementu HTML na podstawie przezroczystości obrazka
none usunięcie dodatkowego kształtu obszaru unoszącego się elementu HTML
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości shape-outside
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość shape-outside możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla unoszących się elementów HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • none
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak, lecz tylko funkcje: inset(), circle(), ellipse(), polygon()
Interpretacja właściwości shape-outside
Przeglądarki Interpretacja
Firefox nie
Google Chrome tak
Safari
webkit
tak
Opera tak
Internet Explorer nie
Właściwość shape-outside pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - kształtów CSS3

margin-box

margin-box - kształt obszaru unoszącego się elementu HTML będzie zdefiniowany na podstawie jego marginesów zewnętrznych (określonych przez właściwość margin).

Przykład
float
ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML

element unoszacy unosi się w lewą stronę, ponieważ została do niego dodana właściwość float wraz z wartością left, kształt obszaru wspomnianego unoszącego się w lewą stronę elementu HTML został wyrównany do jego marginesów zewnętrznych, ponieważ do wspomnianego elementu unoszacy została dodana właściwość shape-outside wraz z wartością margin-box

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #rodzic {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   #unoszacy {
    float:left;
    shape-outside:margin-box;
    -webkit-shape-outside:margin-box;
    width:150px;
    height:150px;
    padding:15px;
    margin:15px;
    border:10px solid #000;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">
   <div id="unoszacy">float</div>
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
  </div>

 </body>
</html>

border-box

border-box - kształt obszaru unoszącego się elementu HTML będzie zdefiniowany na podstawie jego obramowania (określonego przez właściwość border).

Przykład
float
ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML

element unoszacy unosi się w lewą stronę, ponieważ została do niego dodana właściwość float wraz z wartością left, kształt obszaru wspomnianego unoszącego się w lewą stronę elementu HTML został wyrównany do jego obramowania, ponieważ do wspomnianego elementu unoszacy została dodana właściwość shape-outside wraz z wartością border-box

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #rodzic {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   #unoszacy {
    float:left;
    shape-outside:border-box;
    -webkit-shape-outside:border-box;
    width:150px;
    height:150px;
    padding:15px;
    margin:15px;
    border:10px solid #000;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">
   <div id="unoszacy">float</div>
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
  </div>

 </body>
</html>

padding-box

padding-box - kształt obszaru unoszącego się elementu HTML będzie zdefiniowany na podstawie jego marginesów wewnętrznych (określonych przez właściwość padding).

Przykład
float
ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML

element unoszacy unosi się w lewą stronę, ponieważ została do niego dodana właściwość float wraz z wartością left, kształt obszaru wspomnianego unoszącego się w lewą stronę elementu HTML został wyrównany do jego marginesów wewnętrznych, ponieważ do wspomnianego elementu unoszacy została dodana właściwość shape-outside wraz z wartością padding-box

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #rodzic {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   #unoszacy {
    float:left;
    shape-outside:padding-box;
    -webkit-shape-outside:padding-box;
    width:150px;
    height:150px;
    padding:15px;
    margin:15px;
    border:10px solid #000;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">
   <div id="unoszacy">float</div>
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
  </div>

 </body>
</html>

content-box

content-box - kształt obszaru unoszącego się elementu HTML będzie zdefiniowany na podstawie jego zawartości (dodatkowy obszar elementu HTML określony za pomocą ewentualnych właściwości margin, padding, border zostanie pominięty).

Przykład
float
ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML

element unoszacy unosi się w lewą stronę, ponieważ została do niego dodana właściwość float wraz z wartością left, kształt obszaru wspomnianego unoszącego się w lewą stronę elementu HTML został wyrównany do jego zawartości, ponieważ do wspomnianego elementu unoszacy została dodana właściwość shape-outside wraz z wartością content-box

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #rodzic {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   #unoszacy {
    float:left;
    shape-outside:content-box;
    -webkit-shape-outside:content-box;
    width:150px;
    height:150px;
    padding:15px;
    margin:15px;
    border:10px solid #000;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">
   <div id="unoszacy">float</div>
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
  </div>

 </body>
</html>

inset()

inset() - za pomocą funkcji inset() możemy określić prostokątny kształt obszaru unoszącego się elementu HTML (prostokątny kształt z zaokrąglonymi rogami również).

( xTop xRight xBottom xLeft zaokrąglenie )
xTop - określa o ile górna krawędź obszaru unoszącego się elementu HTML ma zostać przesunięta od jej pozycji początkowej (licząc od góry). Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px).
xRight - wartość ta nie jest wymagana. Wartość xRight określa o ile prawa krawędź obszaru unoszącego się elementu HTML ma zostać przesunięta od jej pozycji początkowej (licząc od prawej). Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px).
xBottom - wartość ta nie jest wymagana. Wartość xBottom określa o ile dolna krawędź obszaru unoszącego się elementu HTML ma zostać przesunięta od jej pozycji początkowej (licząc od dołu). Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px).
xLeft - wartość ta nie jest wymagana. Wartość xLeft określa o ile lewa krawędź obszaru unoszącego się elementu HTML ma zostać przesunięta od jej pozycji początkowej (licząc od lewej). Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px).
zaokrąglenie - wartość ta nie jest wymagana. Wartość zaokrąglenie określa wartość zaokrąglenia rogów danego prostokątnego kształtu obszaru unoszącego się elementu HTML. Parametr ten należy podać wraz ze słowem kluczowym round, np. inset(5px 10px 15px 20px round 24px 12px). Wartości określające zaokrąglenie możemy podawać w ten sam sposób jak dla właściwości border-radius.

Uwaga Kolejne wartości określające przesunięcie krawędzi możemy podawać w ten sam sposób jak wartości dla właściwości margin. Przykładowo zapis inset(10px 20px) określi 10px przesunięcia dla górnej oraz dolnej krawędzi i 20px przesunięcia dla prawej oraz lewej krawędzi.

Przykład
float
ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML

element unoszacy unosi się w lewą stronę, ponieważ została do niego dodana właściwość float wraz z wartością left, kształt obszaru wspomnianego unoszącego się w lewą stronę elementu HTML przypomina prostokąt, ponieważ do wspomnianego elementu unoszacy została dodana właściwość shape-outside wraz z funkcją inset(), w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: 0 40px 50px 0

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #rodzic {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   #unoszacy {
    float:left;
    shape-outside:inset(0 40px 50px 0);
    -webkit-shape-outside:inset(0 40px 50px 0);
    width:150px;
    height:150px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">
   <div id="unoszacy">float</div>
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
  </div>

 </body>
</html>

circle()

circle() - za pomocą funkcji circle() możemy określić okrągły kształt obszaru unoszącego się elementu HTML.

( promień pozycja )
promień - określa promień okręgu, czyli wartość liczoną od środka okręgu do najbliższej krawędzi danego okręgu. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px). Dodatkowymi wartościami tego parametru są: closest-side oraz farthest-side. Pierwsza z nich (closest-side) określa wartość promienia na podstawie najbliższej krawędzi początkowego kształtu obszaru danego unoszącego się elementu HTML. Druga z nich (farthest-side) określa wartość promienia na podstawie najdalszej krawędzi początkowego kształtu obszaru danego unoszącego się elementu HTML. W obu przypadkach chodzi o jedną krawędź (poziomu lub pionu) początkowego kształtu obszaru danego elementu HTML, która jest położona najbliżej (closest-side) lub najdalej (farthest-side) od środka nowego okrągłego kształtu tworzonego za pomocą danej funkcji circle().
pozycja - wartość ta nie jest wymagana. Wartość pozycja określa miejsce środka danego okręgu. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px) lub kierunków. Parametr ten należy podać wraz ze słowem kluczowym at. Po słowie kluczowym at możemy podać dwie lub jedną wartość. Dla każdej wartości wartością domyślną jest wartość center. Pierwsza wartość określa pozycję w poziomie, natomiast druga wartość określa pozycję w pionie. Pozycja ta jest liczona od lewego górnego rogu danego unoszącego się elementu HTML. Gdy podamy jedną wartość, będzie ona oznaczała pozycję zarówno w poziomie oraz pionie. Przykładowo circle(50px at right top) określi okrągły kształt obszaru unoszącego się elementu HTML, ten okrągły obszar zostanie umieszczony w prawym górnym rogu oryginalnego obszaru na podstawie środka okręgu nowego obszaru.
Przykład
float
ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML

element unoszacy unosi się w lewą stronę, ponieważ została do niego dodana właściwość float wraz z wartością left, kształt obszaru wspomnianego unoszącego się w lewą stronę elementu HTML przypomina okrąg, ponieważ do wspomnianego elementu unoszacy została dodana właściwość shape-outside wraz z funkcją circle(), w której to funkcji została użyta wartość 60px

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #rodzic {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   #unoszacy {
    float:left;
    shape-outside:circle(60px);
    -webkit-shape-outside:circle(60px);
    width:150px;
    height:150px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">
   <div id="unoszacy">float</div>
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
  </div>

 </body>
</html>

ellipse()

ellipse() - za pomocą funkcji ellipse() możemy określić eliptyczny kształt obszaru unoszącego się elementu HTML.

( promieńX promieńY pozycja )
promieńX - określa poziomy promień elipsy, czyli wartość liczoną od środka elipsy do najbliższej poziomej krawędzi danej elipsy. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px). Podobnie jak w przypadku funkcji circle() parametr ten możemy określić za pomocą dwóch dodatkowych wartości, czyli closest-side oraz farthest-side. Działają on tak samo jak dla funkcji circle(), z tą różnicą, że określenie najbliższej (closest-side) lub najdalszej (farthest-side) krawędzi odbywa się tylko na podstawie poziomu.
promieńY - wartość ta nie jest wymagana. Wartość promieńY określa pionowy promień elipsy, czyli wartość liczoną od środka elipsy do najbliższej pionowej krawędzi danej elipsy. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px). Podobnie jak w przypadku funkcji circle() parametr ten możemy określić za pomocą dwóch dodatkowych wartości, czyli closest-side oraz farthest-side. Działają on tak samo jak dla funkcji circle(), z tą różnicą, że określenie najbliższej (closest-side) lub najdalszej (farthest-side) krawędzi odbywa się tylko na podstawie pionu. Wartością domyślną wartości promieńY jest wartość closest-side.
pozycja - wartość ta nie jest wymagana. Wartość pozycja określa miejsce środka danej elipsy. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px) lub kierunków. Parametr ten należy podać wraz ze słowem kluczowym at. Wartości tego parametru działają w ten sam sposób jak dla funkcji circle().
Przykład
float
ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML

element unoszacy unosi się w lewą stronę, ponieważ została do niego dodana właściwość float wraz z wartością left, kształt obszaru wspomnianego unoszącego się w lewą stronę elementu HTML przypomina elipsę, ponieważ do wspomnianego elementu unoszacy została dodana właściwość shape-outside wraz z funkcją ellipse(), w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: 60px 30px

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #rodzic {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   #unoszacy {
    float:left;
    shape-outside:ellipse(60px 30px);
    -webkit-shape-outside:ellipse(60px 30px);
    width:150px;
    height:150px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">
   <div id="unoszacy">float</div>
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
  </div>

 </body>
</html>

polygon()

polygon() - za pomocą funkcji polygon() możemy określić wielokątny kształt obszaru unoszącego się elementu HTML.

( wypełnienie, x y, ... )
wypełnienie - wartość ta nie jest wymagana. Wartość wypełnienie określa styl wypełnienia danego kształtu obszaru unoszącego się elementu HTML. Możemy podać wartość nonzero lub evenodd. Wartością domyślną wartości wypełnienie jest wartość nonzero.
x - określa współrzędną liczoną od lewej krawędzi danego elementu HTML. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px).
y - określa współrzędną liczoną od górnej krawędzi danego elementu HTML. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px).

Możemy podać kilka par wartości x oraz y. Należy podać przynajmniej trzy pary, dzięki czemu możemy utworzyć trójkątny kształt obszaru unoszącego się elementu HTML. Podając więcej par możemy tworzyć bardziej skomplikowane kształty wielokątów. Nasz kształt powinien być domknięty, tzn. ostatnia para wartości x oraz y powinna zawierać takie same wartości jak pierwsza podana przez nas para, jednak jeżeli tego nie zrobimy, przeglądarka internetowa sama określi ostatnią parę wartości x oraz y, na podstawie pierwszej pary tych wartości, co oznacza, że zapis polygon(0 0, 150px 0, 0 150px, 0 0) jest równoznaczny z zapisem polygon(0 0, 150px 0, 0 150px).

Przykład
float
ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML

element unoszacy unosi się w lewą stronę, ponieważ została do niego dodana właściwość float wraz z wartością left, kształt obszaru wspomnianego unoszącego się w lewą stronę elementu HTML przypomina wielokąt, ponieważ do wspomnianego elementu unoszacy została dodana właściwość shape-outside wraz z funkcją polygon(), w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: 0 0, 150px 0, 0 150px

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #rodzic {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   #unoszacy {
    float:left;
    shape-outside:polygon(0 0, 150px 0, 0 150px);
    -webkit-shape-outside:polygon(0 0, 150px 0, 0 150px);
    width:150px;
    height:150px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">
   <div id="unoszacy">float</div>
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
  </div>

 </body>
</html>

url()

url() - za pomocą funkcji url() kształt obszaru unoszącego się elementu HTML zostanie ustalony przez przeglądarkę internetową na podstawie nieprzezroczystych obszarów wskazanego obrazka.

( obrazek )
obrazek - określa adres obrazka, który chcemy, aby został użyty do określenia nowego kształtu dla obszaru danego unoszącego się elementu HTML. Kształt ten zostanie ustalony na podstawie nieprzezroczystych obszarów wskazanego obrazka.

Uwaga Nasz obrazek powinien znajdować się na serwerze. Przykłady na osobistym komputerze mogą nie działać (względy bezpieczeństwa).

Przykład
float
ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML

element unoszacy unosi się w lewą stronę, ponieważ została do niego dodana właściwość float wraz z wartością left, kształt obszaru wspomnianego unoszącego się w lewą stronę elementu HTML został ustalony na podstawie nieprzezroczystego obszaru obrazka, który został wskazany za pomocą właściwości shape-outside, funkcji url() oraz wartości 'http://webkod.pl/img/shape1.png'

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #rodzic {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   #unoszacy {
    float:left;
    shape-outside:url('http://webkod.pl/img/shape1.png');
    -webkit-shape-outside:url('http://webkod.pl/img/shape1.png');
    width:150px;
    height:150px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">
   <div id="unoszacy">float</div>
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
  </div>

 </body>
</html>

none

none - wartość służy do usunięcia dodatkowego kształtu obszaru danego unoszącego się elementu HTML. Jest to wartość domyślna.

Przykład
float
ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML

domyślnie unoszący się element HTML posiada kształt swojego obszaru ustalony na podstawie jego zawartości oraz różnych właściwości CSS

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #rodzic {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   #unoszacy {
    float:left;
    width:150px;
    height:150px;
    padding:15px;
    margin:15px;
    border:10px solid #000;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">
   <div id="unoszacy">float</div>
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
  </div>

 </body>
</html>