Selektor :required

Selektor :required - wykorzystywany dla elementów formularza, które są polami wymaganymi. Selektor określa wygląd elementów, które muszą zostać zaznaczone/wypełnione przez użytkownika, czyli takich elementów formularza, które posiadają w sobie atrybut required o wartości required.

Wzór selektora :required

:required {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor :required

input:required {
 border:3px solid red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
input:required Do każdego elementu input w danym dokumencie HTML, który jest wymaganym polem formularza
border dodaj właściwość, która utworzy obramowanie o następujących cechach:
3px solid red szerokość - 3 piksele, styl - solid, kolor - czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor :required

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   input:required {
    border:3px solid red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <form>
   <p>
    Podaj imię:
    <input type="text" required="required">
   </p>
	 
   <p>
    Twój ulubiony film:
    <input type="text">
   </p>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

Podaj imię:

Twój ulubiony film:

Interpretacja selektora :required
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 10+ tak, lecz od wersji 10
Selektor istnieje od specyfikacji CSS3/4