Ostatnio edytowany:

:nth-last-child()

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie selektora :nth-last-child()

   :nth-last-child(...) { ... }
  

Selektor :nth-last-child() odwołuje się do każdego elementu HTML, którego cechy w danym momencie spełniają zasadę pseudoklasy :nth-last-child().

Cechy elementu HTML spełniają zasadę pseudoklasy :nth-last-child(), gdy w danym momencie dany element HTML jest elementem dzieckiem znajdującym się na określonej przez nas pozycji (w zawartości swojego elementu rodzica).

Selektor :nth-last-child() odszukuje elementy HTML w kodzie dokumentu HTML na podstawie parametru child, którego wartość musimy określić. Odszukiwanie kolejnych elementów HTML odbywa się w orientacji od dołu do góry, w kodzie dokumentu HTML.

Parametry selektora :nth-last-child()

Przykładowe zapisy

:nth-last-child(even)

:nth-last-child(odd)

:nth-last-child(3)

:nth-last-child(n)

:nth-last-child(3n)

:nth-last-child(4n+3)

child

Parametr child jest wymaganym parametrem selektora :nth-last-child(). Parametr child określa w jaki sposób selektor :nth-last-child() powinien odszukiwać kolejne interesujące nas elementy dzieci.

Wartość domyślna

brak

Dostępne wartości parametru child

even

Wartość even parametru child każe selektorowi :nth-last-child() odszukać elementy dzieci znajdujące się na parzystych pozycjach.

odd

Wartość odd parametru child każe selektorowi :nth-last-child() odszukać elementy dzieci znajdujące się na nieparzystych pozycjach.

liczba całkowita

Wartość parametru child w postaci dowolnej dodatniej liczby całkowitej każe selektorowi :nth-last-child() odszukać element dziecko znajdujący się na konkretnej pozycji.

wzór: JUMPnSTART

Według z góry zdefiniowanego wzoru możemy określić, w jaki sposób selektor :nth-last-child() powinien odszukiwać kolejne elementy dzieci.

Wyjaśnienie wzoru

JUMP

Składnik JUMP nie jest wymaganym składnikiem wzoru JUMPnSTART. Składnik JUMP określa dodatkowy przeskok podczas odszukiwania kolejnych elementów dzieci.

Dostępne wartości

dowolna liczba całkowita

Wartości dodatnie

wartości dodatnie umożliwiają przeskok w przód

Wartości ujemne

wartości ujemne umożliwiają przeskok w tył

Wartość domyślna

1

n

Składnik n jest wymaganym składnikiem wzoru JUMPnSTART. Składnik n oddziela składnik JUMP od składnika START, dzięki czemu przeglądarka internetowa może rozróżnić wspomniane składniki JUMP oraz START.

START

Składnik START nie jest wymaganym składnikiem wzoru JUMPnSTART. Składnik START określa, od którego elementu dziecka powinno dokonywać się odszukiwanie kolejnych elementów dzieci. Pierwszy element dziecko znajduje się na pozycji +1, natomiast następny w kolejności element dziecko (czyli drugi) znajduje się na pozycji +2 itd.

Dostępne wartości

dowolna liczba całkowita

Sposób podawania

dla wartości dodatnich należy podać znak +, a dla wartości ujemnych należy podać znak -

Wartość domyślna

+0

Dodatkowe techniczne informacje o selektorze :nth-last-child()

ograniczenie - elementy HTML

brak

ograniczenie - właściwości CSS

brak

Przykładowa reguła CSS, selektor :nth-last-child()

p:nth-last-child(odd) {
 color:red;
}

Wyjaśnienie przykładowej reguły CSS

   p:nth-last-child(odd) { color:red; }
  
p:nth-last-child(odd)

Do każdego elementu p, który jest nieparzystym elementem dzieckiem swojego elementu rodzica (licząc od dołu do góry)

color

dodaj właściwość CSS, która zmieni kolor tekstu elementu HTML

red

na barwę czerwoną

Kod źródłowy przykładowego dokumentu HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   p:nth-last-child(odd) {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   <p>"p" dziecko numer 12 elementu "div" (licząc od dołu)</p>
   <p>"p" dziecko numer 11 elementu "div" (licząc od dołu)</p>
   <p>"p" dziecko numer 10 elementu "div" (licząc od dołu)</p>
   <div>"div" dziecko numer 9 elementu "div" (licząc od dołu)</div>
   <p>"p" dziecko numer 8 elementu "div" (licząc od dołu)</p>
   <p>"p" dziecko numer 7 elementu "div" (licząc od dołu)</p>
   <div>"div" dziecko numer 6 elementu "div" (licząc od dołu)</div>
   <p>"p" dziecko numer 5 elementu "div" (licząc od dołu)</p>
   <p>"p" dziecko numer 4 elementu "div" (licząc od dołu)</p>
   <div>"div" dziecko numer 3 elementu "div" (licząc od dołu)</div>
   <p>"p" dziecko numer 2 elementu "div" (licząc od dołu)</p>
   <p>"p" dziecko numer 1 elementu "div" (licząc od dołu)</p>
  </div>

 </body>
</html>

Rezultat

"p" dziecko numer 12 elementu "div" (licząc od dołu)

"p" dziecko numer 11 elementu "div" (licząc od dołu)

"p" dziecko numer 10 elementu "div" (licząc od dołu)

"div" dziecko numer 9 elementu "div" (licząc od dołu)

"p" dziecko numer 8 elementu "div" (licząc od dołu)

"p" dziecko numer 7 elementu "div" (licząc od dołu)

"div" dziecko numer 6 elementu "div" (licząc od dołu)

"p" dziecko numer 5 elementu "div" (licząc od dołu)

"p" dziecko numer 4 elementu "div" (licząc od dołu)

"div" dziecko numer 3 elementu "div" (licząc od dołu)

"p" dziecko numer 2 elementu "div" (licząc od dołu)

"p" dziecko numer 1 elementu "div" (licząc od dołu)

Tylko elementy "p", które są nieparzystymi elementami dziećmi swojego elementu rodzica (licząc od dołu do góry) posiadają czerwony kolor tekstu.

Interpretacja selektora :nth-last-child()

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji selektora .