padding

Za pomocą właściwości padding możemy dodać do elementu HTML wewnętrzne marginesy.

Dostępne wartości dla właściwości padding
Wartość Opis
kilka wartości marginesów wewnętrznych określenie wartości marginesów wewnętrznych za pomocą kombinacji wartości
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości padding
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość padding możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • 0
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości padding
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość padding pojawiła się od specyfikacji CSS1

wartość wyrażona w dostępnej jednostce

wartość wyrażona w dostępnej jednostce - do zmiany wartości wewnętrznych marginesów możemy użyć wartości wyrażonych w pikselach bądź w innych jednostkach występujących w CSS. Poznaj więcej jednostek CSS.

Pod spodem zostały zaprezentowane możliwe sposoby podawania wartości dla poszczególnych wewnętrznych marginesów elementu HTML.
Wartość Znaczenie Rezultat
50px wszystkie cztery marginesy wewnętrzne będą miały wartość 50px wartości zewnętrznych marginesów elementu HTML
50px 25px górny i dolny 50px
prawy i lewy 25px
wartości zewnętrznych marginesów elementu HTML
50px 25px 40px górny 50px
prawy i lewy 25px
dolny 40px
wartości zewnętrznych marginesów elementu HTML
50px 25px 40px 10px górny 50px
prawy 25px
dolny 40px
lewy 10px
wartości zewnętrznych marginesów elementu HTML
/* Reguły przedstawione poniżej są sobie równoznaczne */

/* Reguła - 1 */
div {
 padding:5px 10px 15px 20px;
}

/* Reguła - 2 */
div {
 padding-top:5px;
 padding-right:10px;
 padding-bottom:15px;
 padding-left:20px;
}
Przykład
wartość wszystkich wewnętrznych marginesów w tym elemencie div wynosi 50 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość padding wraz z wartością 50px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    padding:50px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   wartość wszystkich wewnętrznych marginesów w tym elemencie div wynosi 50 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość padding wraz z wartością 50px
  </div>

 </body>
</html>