font-style

Za pomocą właściwości font-style możemy zmienić styl wyświetlanej czcionki tekstu w danym elemencie HTML.

Dostępne wartości dla właściwości font-style
Wartość Opis
italic pochylenie czcionki tekstu, nie dla wszystkich typów czcionek
oblique pochylenie czcionki tekstu
normal usunięcie pochylenia czcionki tekstu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości font-style
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość font-style możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
animowanie nie
Interpretacja właściwości font-style
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość font-style pojawiła się od specyfikacji CSS1

italic

italic - czcionka tekstu powinna zostać pochylona. Jeżeli przeglądarka internetowa nie będzie mogła pochylić danego typu czcionki tekstu, to zostanie użyta wartość oblique.

Przykład
czcionka tekstu w tym elemencie p została pochylona, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font-style wraz z wartością italic
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    font-style:italic;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   czcionka tekstu w tym elemencie p została pochylona, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font-style wraz z wartością italic
  </p>

 </body>
</html>

oblique

oblique - czcionka tekstu zostanie pochylona.

Przykład
czcionka tekstu w tym elemencie p została pochylona, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font-style wraz z wartością oblique
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    font-style:oblique;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   czcionka tekstu w tym elemencie p została pochylona, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font-style wraz z wartością oblique
  </p>

 </body>
</html>

normal

normal - jest to wartość domyślna, dzięki której czcionka tekstu w danym elemencie HTML nie jest pochylona. Możemy ją również wykorzystać do usunięcia istniejącego pochylenia czcionki tekstu.

Przykład
domyślnie czcionka tekstu umieszczonego w elemencie HTML nie jest pochylona
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   domyślnie czcionka tekstu umieszczonego w elemencie HTML nie jest pochylona
  </p>

 </body>
</html>