column-gap

Za pomocą właściwości column-gap możemy określić odległość pomiędzy poszczególnymi kolumnami w danym elemencie HTML.

Dostępne wartości dla właściwości column-gap
Wartość Opis
wartość określenie własnej wartości odstępu między kolumnami
normal domyślna wartość odstępu między kolumnami
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości column-gap
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość column-gap możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • normal
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości column-gap
Przeglądarki Interpretacja
Firefox
-moz-
tak
Google Chrome
-webkit-
tak
Safari
-webkit-
tak
Opera
-webkit-
tak
Internet Explorer 10+ tak, lecz od wersji 10
Właściwość column-gap pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - układu kolumnowego CSS3

wartość wyrażona w dostępnej jednostce

wartość - do określenia odległości między kolumnami możemy użyć wartości wyrażonych w różnych jednostkach występujących w CSS.

Przykład
to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie

kolumny zawartości, które powstały w elemencie p, zostały od siebie oddalone o 40 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość column-gap wraz z wartością 40px

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    column-count:3;
    column-gap:40px;

    /* zapis dla przeglądarki Firefox */
    -moz-column-count:3;
    -moz-column-gap:40px;

    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-column-count:3;
    -webkit-column-gap:40px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie 
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie 
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie 
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie 
  </p>

 </body>
</html>

normal

normal - jest to wartość domyślna, która określa odległość pomiędzy poszczególnymi kolumnami w danym elemencie HTML.

Przykład
to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie

domyślnie odległość pomiędzy kolumnami zawartości elementu HTML jest automatycznie ustalana przez przeglądarkę internetową

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    column-count:3;
    -moz-column-count:3; /* zapis dla przeglądarki Firefox */
    -webkit-column-count:3; /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
  </p>

 </body>
</html>