transform-origin

Za pomocą właściwości transform-origin możemy manipulować przesunięciem X, przesunięciem Y oraz przesunięciem Z, które wpływają na pozycję punktu zero elementu HTML w przestrzeni 2D, w przestrzeni 3D oraz na pozycję punktu środka perspektywy danego elementu HTML w przestrzeni 3D.

Dostępne wartości dla właściwości transform-origin
Wartość Opis
X Y Z przesunięcie w przestrzeni 2D oraz 3D
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości transform-origin
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość transform-origin możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • 50% 50% 0
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości transform-origin
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari
-webkit-
tak
Opera tak
Internet Explorer 9+ tak, lecz od wersji 9 Dla wersji Internet Explorer 9 wymagany przedrostek -ms-. Internet Explorer 10+ interpretuje trzecią wartość, a jego wcześniejsza wersja nie.
Właściwość transform-origin pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - przekształceń 3D CSS3
Zobacz również:
Manipulacja punktem zero w przestrzeni 2D - Kurs CSS Dział I
CSS3 - Manipulacja punktem środka perspektywy - Kurs CSS Dział I

wzór przesunięcia w przestrzeni

wzór przesunięcia w przestrzeni - do określenia przesunięcia w przestrzeni punktu zero lub punktu środka perspektywy elementu HTML możemy wykorzystać jedną lub więcej wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| x | y | z |
x - określa wartość przesunięcia X, czyli wartość przesunięcia w poziomie od lewej krawędzi danego elementu HTML. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px) lub też kierunków. Wartością domyślną wartości x jest wartość 50%.
y - wartość ta nie jest wymagana. Wartość y określa wartość przesunięcia Y, czyli wartość przesunięcia w pionie od górnej krawędzi danego elementu HTML. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px) lub też kierunków. Wartością domyślną wartości y jest wartość 50%.
z - wartość ta nie jest wymagana. Wartość z określa wartość przesunięcia Z, czyli wielkość przesunięcia na osi Z. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px). Wartością domyślną wartości z jest wartość 0.
Przykład
ten element div został obrócony o 10 stopni względem osi Y, a jego punkt zero został przesunięty do lewego górnego rogu danego elementu div, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transform-origin wraz z następującymi wartościami: 0 0
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    transform-origin:0 0;
    transform:perspective(200px) rotateY(10deg);

    /* zapis dla przeglądarki Safari */
    -webkit-transform-origin:0 0;
    -webkit-transform:perspective(200px) rotateY(10deg);
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten element div został obrócony o 10 stopni względem osi Y, a jego punkt zero został przesunięty do lewego górnego rogu danego elementu div, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transform-origin wraz z następującymi wartościami: 0 0
  </div>

 </body>
</html>