tab-size

Za pomocą właściwości tab-size możemy określić ile miejsca ma zajmować znak tabulacji, jeżeli taki pojawi się w zawartości danego elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości tab-size
Wartość Opis
liczba określenie długości znaku tabulacji liczonej na podstawie liczby znaków spacji
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości tab-size
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość tab-size możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt widoczny dla elementów HTML, do których została dodana właściwość white-space wraz z wartością pre lub pre-wrap.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • 8
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie brak
Interpretacja właściwości tab-size
Przeglądarki Interpretacja
Firefox
-moz-
tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer nie
Właściwość tab-size pojawiła się od specyfikacji CSS3

liczba

liczba - za pomocą liczb możemy określić ile miejsca ma zajmować znak tabulacji, gdy taki pojawi się w danym elemencie HTML, którego sposób wyświetlania się białych znaków został zmieniony za pomocą właściwości white-space oraz wartości pre lub wartości pre-wrap. Podana przez nas liczba określa długość znaku tabulacji na podstawie długości jednego znaku spacji, czyli gdy podamy liczbę 5 długość znaku tabulacji będzie równa długości pięciu znaków spacji.

Przykład
sposób wyświetlania się białych znaków w tym elemencie p został zmieniony, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość white-space wraz z wartością pre-wrap, ponadto długość znaku tabulacji została zmieniona, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość tab-size wraz z wartością 20
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    white-space:pre-wrap;
    tab-size:20;
    -moz-tab-size:20; /* Dla przeglądarki Firefox */
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   	sposób wyświetlania się białych znaków w tym elemencie p został zmieniony, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość white-space wraz z wartością pre-wrap, ponadto długość znaku tabulacji została zmieniona, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość tab-size wraz z wartością 20
  </p>

 </body>
</html>