letter-spacing

Za pomocą właściwości letter-spacing możemy zmienić odstęp pomiędzy literami tekstu, który znajduje się w danym elemencie HTML.

Dostępne wartości dla właściwości letter-spacing
Wartość Opis
wartość określenie własnej wartości odległości między literami tekstu
normal domyślna wartość odległości między literami tekstu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości letter-spacing
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość letter-spacing możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • normal
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości letter-spacing
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość letter-spacing pojawiła się od specyfikacji CSS1

wartość wyrażona w dostępnej jednostce

wartość - do określenia wielkości odstępu pomiędzy literami tekstu możemy użyć wartości wyrażonych w różnych jednostkach występujących w CSS.

Przykład
litery w tym elemencie p są odsunięty od siebie o 6 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość letter-spacing wraz z wartością 6px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    letter-spacing:6px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   litery w tym elemencie p są odsunięty od siebie o 6 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość letter-spacing wraz z wartością 6px
  </p>

 </body>
</html>

normal

normal - jest to wartość domyślna, która oddziela poszczególne litery tekstu.

Przykład
domyślnie przeglądarka internetowa sama określa odległość liter tekstu, który został umieszczony w elemencie HTML
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   domyślnie przeglądarka internetowa sama określa odległość liter tekstu, który został umieszczony w elemencie HTML
  </p>

 </body>
</html>