background-repeat

Za pomocą właściwości background-repeat możemy określić sposób powtarzania się obrazka w tle danego elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości background-repeat
Wartość Opis
repeat-x powtarzanie tła obrazkowego w poziomie
repeat-y powtarzanie tła obrazkowego w pionie
no-repeat niepowtarzanie się tła obrazkowego
repeat powtarzanie tła obrazkowego w poziomie oraz pionie
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości background-repeat
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość background-repeat możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • repeat
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości background-repeat
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość background-repeat pojawiła się od specyfikacji CSS1

repeat-x

repeat-x - obrazek umieszczony w tle elementu HTML będzie powtarzany tylko w poziomie.

Przykład
obrazek dodany do tła w tym elemencie div jest powtarzany tylko w poziomie, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-repeat wraz z wartością repeat-x
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    height:100px;
    background-color:#DFF;
    background-image:url('http://webkod.pl/img/obrazek.png');
    background-repeat:repeat-x;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   obrazek dodany do tła w tym elemencie div jest powtarzany tylko w poziomie, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-repeat wraz z wartością repeat-x
  </div>

 </body>
</html>

repeat-y

repeat-y - obrazek umieszczony w tle elementu HTML będzie powtarzany tylko w pionie.

Przykład
obrazek dodany do tła w tym elemencie div jest powtarzany tylko w pionie, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-repeat wraz z wartością repeat-y
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    height:100px;
    background-color:#DFF;
    background-image:url('http://webkod.pl/img/obrazek.png');
    background-repeat:repeat-y;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   obrazek dodany do tła w tym elemencie div jest powtarzany tylko w pionie, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-repeat wraz z wartością repeat-y
  </div>

 </body>
</html>

no-repeat

no-repeat - obrazek umieszczony w tle elementu HTML nie będzie powtarzał się.

Przykład
obrazek dodany do tła w tym elemencie div nie powtarza się, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-repeat wraz z wartością no-repeat
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    height:100px;
    background-color:#DFF;
    background-image:url('http://webkod.pl/img/obrazek.png');
    background-repeat:no-repeat;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   obrazek dodany do tła w tym elemencie div nie powtarza się, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-repeat wraz z wartością no-repeat
  </div>

 </body>
</html>

repeat

repeat - obrazek umieszczony w tle elementu HTML będzie powtarzany w obu kierunkach. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie obrazek umieszczony w tle elementu HTML jest powtarzany zarówno w poziomie jak i w pionie
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    height:100px;
    background-color:#DFF;
    background-image:url('http://webkod.pl/img/obrazek.png');
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie obrazek umieszczony w tle elementu HTML jest powtarzany zarówno w poziomie jak i w pionie
  </div>

 </body>
</html>