box-sizing

Za pomocą właściwości box-sizing możemy ustalić w jaki sposób ma być obliczana całkowita szerokość i wysokość danego elementu HTML, przez przeglądarkę internetową, dzięki czemu takie właściwości jak border oraz padding nie powiększą wcześniej ustalonej szerokości, czy wysokości danego elementu.

Dostępne wartości dla właściwości box-sizing
Wartość Opis
border-box właściwość padding oraz border nie zmienią wcześniej ustalonej wartości szerokości lub wysokości elementu
padding-box właściwość padding nie zmieni wcześniej ustalonej wartości szerokości lub wysokości elementu Interpretuje tylko Firefox
content-box właściwość padding oraz border zmienią wcześniej ustaloną wartość szerokości lub wysokości elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości box-sizing
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość box-sizing możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • content-box
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości box-sizing
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak Nie interpretuje wartości padding-box
Safari tak Nie interpretuje wartości padding-box
Opera tak Nie interpretuje wartości padding-box
Internet Explorer 8+ tak, lecz od wersji 8 Nie interpretuje wartości padding-box
Właściwość box-sizing pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz również:
Właściwości CSS zmieniające rozmiar elementu HTML - Kurs CSS Dział I

border-box

border-box - szerokość i wysokość elementu nie zmieni wcześniej ustalonej wartości, w przypadku gdy do elementu HTML dodamy obramowanie (border) lub marginesy wewnętrzne (padding).

Przykład
wartość szerokości i wysokości w tym elemencie div nie zmieni wcześniej ustalonej wartości, mimo że dodaliśmy do wspomnianego elementu div marginesy wewnętrzne i obramowanie, ponieważ do elementu div została dodana właściwość box-sizing wraz z wartością border-box
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:300px;
    border:10px solid #000;
    padding:20px 50px;
    background-color:#DFF;
    margin:0 auto;
    box-sizing:border-box;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   wartość szerokości i wysokości w tym elemencie div nie zmieni wcześniej ustalonej wartości, mimo że dodaliśmy do wspomnianego elementu div marginesy wewnętrzne i obramowanie, ponieważ do elementu div została dodana właściwość box-sizing wraz z wartością border-box
  </div>

 </body>
</html>

padding-box

padding-box - szerokość i wysokość elementu nie zmieni wcześniej ustalonej wartości, w przypadku gdy do elementu HTML dodamy marginesy wewnętrzne (padding).

Przykład
wartość szerokości i wysokości w tym elemencie div nie zmieni wcześniej ustalonej wartości, mimo że dodaliśmy do wspomnianego elementu div marginesy wewnętrzne, ponieważ do elementu div została dodana właściwość box-sizing wraz z wartością padding-box
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:300px;
    border:10px solid #000;
    padding:20px 50px;
    background-color:#DFF;
    margin:0 auto;
    box-sizing:padding-box;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   wartość szerokości i wysokości w tym elemencie div nie zmieni wcześniej ustalonej wartości, mimo że dodaliśmy do wspomnianego elementu div marginesy wewnętrzne, ponieważ do elementu div została dodana właściwość box-sizing wraz z wartością padding-box
  </div>

 </body>
</html>

content-box

content-box - szerokość i wysokość elementu zmieni wcześniej ustaloną wartość, w przypadku gdy dodamy do elementu obramowanie (border) lub marginesy wewnętrzne (padding). Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie wartość szerokości i wysokości w elemencie HTML zmieni wcześniej ustaloną wartość, gdy dodamy do elementu HTML marginesy wewnętrzne lub obramowanie
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:300px;
    border:10px solid #000;
    padding:20px 50px;
    background-color:#DFF;
    margin:0 auto;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie wartość szerokości i wysokości w elemencie HTML zmieni wcześniej ustaloną wartość, gdy dodamy do elementu HTML marginesy wewnętrzne lub obramowanie
  </div>

 </body>
</html>