Ostatnio edytowany:

title

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu title

Element title reprezentuje tytuł, a zarazem nazwę dokumentu HTML.

Maksymalnie jeden element "title" może znaleźć się w części HEAD dokumentu HTML.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie title

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny
 • jako element dziecko elementu head, który nie zawiera w swoim kontekście wewnętrznym innego elementu title

  Przykładowy Kod HTML

  <!DOCTYPE HTML>
  <html>
   <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Darmowy Kurs HTML</title>
   </head>
  
   <body>
    <!-- miejsce na pozostały kod części BODY -->
   </body>
  </html>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "title" jest element "head", dla którego wspomniany element "title" jest jedynym elementem dzieckiem typu "title", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "head", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "title".

kontekst wewnętrzny
 • musi nim być zawartość tekstowa, lecz nie same białe znaki

  Przykładowy Kod HTML

  <!DOCTYPE HTML>
  <html>
   <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Darmowy Kurs HTML</title>
   </head>
  
   <body>
    <!-- miejsce na pozostały kod części BODY -->
   </body>
  </html>

  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "title" jest wyłącznie zawartość tekstowa, lecz nie same białe znaki, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "Darmowy Kurs HTML", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "title".

wymagane elementy dzieci
wymagane atrybuty
 • brak
składnia HTML
 • <title> ... </title>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • nigdy
CSS display
 • none

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu title

title {
 display:none;
}

Interpretacja elementu title

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak