white-space

Za pomocą właściwości white-space możemy m.in. sprawić, aby stało się możliwe wyświetlenie kilku spacji obok siebie w danym elemencie HTML. Właściwość służy do kontrolowania białych znaków, takich jak: znak spacji, znak nowego wiersza, znak tabulatora.

Dostępne wartości dla właściwości white-space
Wartość Opis
pre białe znaki obok siebie oraz przełamanie wiersza po napotkaniu znaku nowej linii bądź polecenia <br>
nowrap brak białych znaków obok siebie oraz przełamanie wiersza po napotkaniu polecenia <br>
pre-wrap białe znaki obok siebie oraz przełamanie wiersza po napotkaniu znaku nowej linii bądź polecenia <br> lub na końcu szerokości elementu
pre-line brak białych znaków obok siebie oraz przełamanie wiersza po napotkaniu znaku nowej linii bądź polecenia <br> lub na końcu szerokości elementu
normal brak białych znaków obok siebie oraz przełamanie wiersza na końcu szerokości elementu lub po napotkaniu polecenia <br>
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości white-space
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość white-space możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • normal
 • Możliwe wyjątki: pre
animowanie nie
Interpretacja właściwości white-space
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość white-space pojawiła się od specyfikacji CSS1

pre

pre - umożliwia wyświetlenie kilku spacji obok siebie i tabulatorów.

Wiersz będzie przełamywany po napotkaniu znaku nowej linii (klawisza ENTER) bądź po napotkaniu polecenia <br>.

Jeżeli w elemencie HTML nie znajdzie się polecenie <br> lub znak nowej linii (klawisz ENTER), to wszystkie wyrazy umieszczone w nim zostaną wyświetlone w jednym wierszu (przełamanie wiersza nie nastąpi na końcu szerokości elementu HTML).

Przykład
wiersze w tym elemencie nie są przełamywane na końcu jego szerokości, lecz po napotkaniu znaku nowej linii, czyli klawisza ENTER lub
po napotkaniu polecenia <br> w tym elemencie - p - możemy wyświetlić kilka spacji obok siebie wszystkie wyżej wymienione zależności są dostępne dla danego elementu HTML, ponieważ została do niego dodana właściwość white-space wraz z wartością pre
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    white-space:pre;
    padding:15px;
    width:350px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   wiersze w tym elemencie nie są przełamywane na końcu
   jego szerokości,

   lecz po napotkaniu
   znaku nowej linii, czyli
   klawisza ENTER lub<br>  po napotkaniu polecenia &lt;br/&gt;

   w  tym   elemencie  - p -  możemy  wyświetlić kilka
      spacji     obok    siebie

   wszystkie wyżej wymienione zależności
   są dostępne dla danego elementu HTML,
   ponieważ została do niego dodana właściwość
   white-space wraz z wartością pre
  </p>

 </body>
</html>

nowrap

nowrap - nie pozwala wyświetlić kilka spacji obok siebie i tabulatorów.

Wiersz zostanie przełamany tylko po napotkaniu polecenia <br>.

Jeżeli w elemencie HTML nie znajdzie się polecenie <br>, to wszystkie wyrazy umieszczone w nim zostaną wyświetlone w jednym wierszu (przełamanie wiersza nie nastąpi na końcu szerokości elementu HTML).

Przykład
wiersze w tym elemencie - p - nie są przełamywane
na końcu jego szerokości,
czy po napotkaniu znaku nowej linii,
czyli klawisza ENTER

wyrazy w tym elemencie są przełamywane tylko
po napotkaniu polecenia <br>

w tym elemencie - p - nie możemy wyświetlić kilka
spacji obok siebie

wszystkie wyżej wymienione zależności
są dostępne dla danego elementu HTML,
ponieważ została do niego dodana właściwość
white-space wraz z wartością nowrap
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    white-space:nowrap;
    padding:15px;
    width:350px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   wiersze w tym elemencie - p - nie są przełamywane<br>na końcu jego szerokości,<br>
   czy po napotkaniu znaku nowej linii,<br>czyli klawisza ENTER<br><br>
   wyrazy w tym elemencie są przełamywane tylko<br>po napotkaniu polecenia
   &lt;br/&gt;<br><br>

   w  tym   elemencie  - p - nie  możemy  wyświetlić kilka<br>
   spacji     obok    siebie<br><br>

   wszystkie wyżej wymienione zależności<br>
   są dostępne dla danego elementu HTML,<br>
   ponieważ została do niego dodana właściwość<br>
   white-space wraz z wartością nowrap
  </p>

 </body>
</html>

pre-wrap

pre-wrap - umożliwia wyświetlenie kilku spacji obok siebie i tabulatorów.

Wiersz będzie przełamywany po napotkaniu znaku nowej linii (klawisza ENTER) bądź po napotkaniu polecenia <br>, jak również na końcu szerokości elementu HTML.

Przykład
wiersze w tym elemencie są przełamywane na końcu jego szerokości, jak również po napotkaniu znaku nowej linii, czyli klawisza ENTER lub
po napotkaniu polecenia <br> w tym elemencie - p - możemy wyświetlić kilka spacji obok siebie wszystkie wyżej wymienione zależności są dostępne dla danego elementu HTML, ponieważ została do niego dodana właściwość white-space wraz z wartością pre-wrap
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    white-space:pre-wrap;
    padding:15px;
    width:350px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   wiersze w tym elemencie są przełamywane na końcu jego szerokości,

   jak również po napotkaniu
   znaku nowej linii, czyli
   klawisza ENTER lub<br>po napotkaniu polecenia &lt;br/&gt;

   w  tym   elemencie  - p -  możemy  wyświetlić kilka
      spacji     obok    siebie

   wszystkie wyżej wymienione zależności
   są dostępne dla danego elementu HTML,
   ponieważ została do niego dodana właściwość
   white-space wraz z wartością pre-wrap
  </p>

 </body>
</html>

pre-line

pre-line - nie pozwala wyświetlić kilka spacji obok siebie i tabulatorów.

Wiersz będzie przełamywany po napotkaniu znaku nowej linii (klawisza ENTER) bądź po napotkaniu polecenia <br>, jak również na końcu szerokości elementu HTML.

Przykład
wiersze w tym elemencie są przełamywane na końcu jego szerokości, jak również po napotkaniu znaku nowej linii, czyli klawisza ENTER lub
po napotkaniu polecenia <br> w tym elemencie - p - nie możemy wyświetlić kilka spacji obok siebie wszystkie wyżej wymienione zależności są dostępne dla danego elementu HTML, ponieważ została do niego dodana właściwość white-space wraz z wartością pre-line
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    white-space:pre-line;
    padding:15px;
    width:350px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   wiersze w tym elemencie są przełamywane na końcu jego szerokości,

   jak również po napotkaniu
   znaku nowej linii, czyli
   klawisza ENTER lub<br>po napotkaniu polecenia &lt;br/&gt;

   w  tym   elemencie  - p - nie  możemy  wyświetlić kilka
      spacji     obok    siebie

   wszystkie wyżej wymienione zależności
   są dostępne dla danego elementu HTML,
   ponieważ została do niego dodana właściwość
   white-space wraz z wartością pre-line
  </p>

 </body>
</html>

normal

normal - jest to wartość domyślna, która nie pozwala wyświetlić kilka spacji obok siebie i tabulatorów.

Wiersz jest przełamywany po napotkaniu polecenia <br> bądź na końcu szerokości elementu HTML. Wiersz nie jest przełamywany po napotkaniu znaku nowej linii (klawisza ENTER).

Przykład
domyślnie w elemencie HTML nie można wyświetlić kilka spacji obok siebie
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    width:350px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   domyślnie  w elemencie   HTML nie można wyświetlić   kilka spacji obok   siebie
  </p>

 </body>
</html>