Ostatnio edytowany:

param

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu "param"

Element param reprezentuje nazwę oraz wartość parametru, który jest przeznaczony do kontrolowania działania zasobu internetowego reprezentowanego przez element object, do którego należy dany element param.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie "param"

kategoria ogólna
 • brak
kontekst zewnętrzny
 • jako element dziecko elementu object (przed jakąkolwiek ewentualną zawartością opływającą wspomnianego elementu object)

  Przykładowy Kod HTML

  <figure>
   <figcaption>Przykładowe wideo</figcaption>
  
   <object data="wideo-01.swf" width="300" height="200">
    <param name="bgcolor" value="#FDD700">
   </object>
  </figure>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "param" jest element "object", dla którego wspomniany element "param" jest elementem dzieckiem, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "object", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "param".

  Przykładowy Kod HTML

  <figure>
   <figcaption>Przykładowe wideo</figcaption>
  
   <object data="wideo-01.swf" width="300" height="200">
    <param name="bgcolor" value="#FDD700">
  
    <p>
     wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia przykładowego wideo
    </p>
   </object>
  </figure>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "param" jest element "object", dla którego wspomniany element "param" jest elementem dzieckiem. Ponadto wspomniany element "param" występuje przed zawartością opływającą elementu "object", którą w tym wypadku jest element "p", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "object", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "param".
kontekst wewnętrzny
 • brak
wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
składnia HTML
 • <param>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • zawsze
CSS display
 • none

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu "param"

param {
 display:none;
}

Interpretacja elementu "param"

Firefox
tak
Google Chrome
tak
Safari
tak
Opera
tak
Internet Explorer
tak
Edge
tak

Opis atrybutów elementu "param"

name

Przeznaczenie atrybutu "name"

Atrybut name wykorzystany wraz z elementem param określa nazwę, jaka powinna zostać przypisana do danego elementu param.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "name"

nazwa
Należy podać ciąg znaków, który chcemy aby został wykorzystany przez przeglądarkę internetową do określenia interesującej nas nazwy parametru.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <object data="http://webkod.pl/content/html/animacja-01.swf" width="150" height="150">
   <param name="bgcolor" value="#FDD700">
  </object>

 </body>
</html>

Rezultat

Nazwą parametru reprezentowanego przez przykładowy element "param" oraz umożliwiającego zmianę koloru tła zasobu internetowego reprezentowanego przez element "object" jest nazwa "bgcolor", ponieważ do wspomnianego elementu "param" został dodany atrybut "name" wraz z wartością "bgcolor".

value

Przeznaczenie atrybutu "value"

Atrybut value wykorzystany wraz z elementem param określa wartość, jaka powinna zostać przypisana do danego elementu param.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "value"

ciąg znaków
Należy podać ciąg znaków, który chcemy aby został wykorzystany przez przeglądarkę internetową do określenia interesującej nas wartości parametru.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <object data="http://webkod.pl/content/html/animacja-01.swf" width="150" height="150">
   <param name="bgcolor" value="#FDD700">
  </object>

 </body>
</html>

Rezultat

Wartością parametru reprezentowanego przez przykładowy element "param" oraz umożliwiającego zmianę koloru tła zasobu internetowego reprezentowanego przez element "object" jest wartość "#FDD700", ponieważ do wspomnianego elementu "param" został dodany atrybut "value" wraz z wartością "#FDD700".