Selektor :target

Selektor :target - jest przeznaczony dla tych elementów HTML, które stanowią etykietę. Za pomocą tego selektora określamy wygląd elementu stanowiącego etykietę, do której przenieśliśmy się po przez kliknięcie w element a prowadzący do danej etykiety.

Wzór selektora :target

:target {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor :target

div:target {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
div:target Do elementu div, który tworzy etykietę i do którego przenieśliśmy się w danym dokumencie HTML
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor :target

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   div:target {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <a href="#jeden">kliknij na mnie, aby przenieś się do etykiety - jeden i zobaczyć efekt</a><br>
  <a href="#dwa">kliknij na mnie, aby przenieś się do etykiety - dwa i zobaczyć efekt</a><br>
  <a href="#trzy">kliknij na mnie, aby przenieś się do etykiety - trzy i zobaczyć efekt</a><br><br>

  <div id="jeden">etykieta - jeden</div>
  <div id="dwa">etykieta - dwa</div>
  <div id="trzy">etykieta - trzy</div>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

kliknij na mnie, aby przenieś się do etykiety - jeden i zobaczyć efekt
kliknij na mnie, aby przenieś się do etykiety - dwa i zobaczyć efekt
kliknij na mnie, aby przenieś się do etykiety - trzy i zobaczyć efekt

etykieta - jeden
etykieta - dwa
etykieta - trzy
Interpretacja selektora :target
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 9+ tak, lecz od wersji 9
Selektor istnieje od specyfikacji CSS3