animation-timing-function

Za pomocą właściwości animation-timing-function możemy określić tempo jakie ma mieć nasza animacja.

Dostępne wartości dla właściwości animation-timing-function
Wartość Opis
linear stałe tempo animacji
ease-in wolniejsze tempo animacji (na początku)
ease-out wolniejsze tempo animacji (na końcu)
ease-in-out wolniejsze tempo animacji (na początku oraz na końcu)
cubic-bezier() własne tempo animacji określone za pomocą funkcji cubic-bezier()
steps() ilość klatek animacji określona za pomocą funkcji steps()
step-start ilość klatek animacji taka sama jak ilość selektorów czasu animacji, pierwsza klatka będzie ignorowana
step-end ilość klatek animacji taka sama jak ilość selektorów czasu animacji, ostatnia klatka będzie ignorowana
ease domyślne tempo animacji
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości animation-timing-function
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość animation-timing-function możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • ease
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości animation-timing-function
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome
-webkit-
tak
Safari
-webkit-
tak
Opera
-webkit-
tak
Internet Explorer 10+ tak, lecz od wersji 10
Właściwość animation-timing-function pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - animacji CSS3
Zobacz również:
CSS3 - Animowany efekt wprowadzanego tekstu - Kurs CSS Dział IV
CSS3 - Animowany obrazek klatka po klatce - Kurs CSS Dział IV

linear

linear - animacja od początku do końca będzie miała takie same tempo.

Przykład
div

animacja moja_animacja, która została dodana do elementu div, ma stałe tempo, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość animation-timing-function wraz z wartością linear

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:200px;
    border:1px solid black;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;

    animation-name:moja_animacja;
    animation-duration:4s;
    animation-iteration-count:infinite;
    animation-timing-function:linear;
		
    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-animation-name:moja_animacja;
    -webkit-animation-duration:4s;
    -webkit-animation-iteration-count:infinite;
    -webkit-animation-timing-function:linear;
   }

   @keyframes moja_animacja
   {
    0% { transform:translateX(0); }
    100% { transform:translateX(300%); }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja_animacja
   {
    0% { -webkit-transform:translateX(0); }
    100% { -webkit-transform:translateX(300%); }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

ease-in

ease-in - animacja na początku będzie miała wolniejsze tempo.

Przykład
div

tempo animacji moja_animacja, która została dodana do elementu div, jest wolniejsze na początku wykonywania się animacji, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość animation-timing-function wraz z wartością ease-in

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:200px;
    border:1px solid black;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;

    animation-name:moja_animacja;
    animation-duration:4s;
    animation-iteration-count:infinite;
    animation-timing-function:ease-in;
		
    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-animation-name:moja_animacja;
    -webkit-animation-duration:4s;
    -webkit-animation-iteration-count:infinite;
    -webkit-animation-timing-function:ease-in;
   }

   @keyframes moja_animacja
   {
    0% { transform:translateX(0); }
    100% { transform:translateX(300%); }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja_animacja
   {
    0% { -webkit-transform:translateX(0); }
    100% { -webkit-transform:translateX(300%); }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

ease-out

ease-out - animacja przed swoim końcem będzie miała wolniejsze tempo.

Przykład
div

tempo animacji moja_animacja, która została dodana do elementu div, jest wolniejsze przed końcem wykonywania się animacji, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość animation-timing-function wraz z wartością ease-out

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:200px;
    border:1px solid black;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;

    animation-name:moja_animacja;
    animation-duration:4s;
    animation-iteration-count:infinite;
    animation-timing-function:ease-out;
		
    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-animation-name:moja_animacja;
    -webkit-animation-duration:4s;
    -webkit-animation-iteration-count:infinite;
    -webkit-animation-timing-function:ease-out;
   }

   @keyframes moja_animacja
   {
    0% { transform:translateX(0); }
    100% { transform:translateX(300%); }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja_animacja
   {
    0% { -webkit-transform:translateX(0); }
    100% { -webkit-transform:translateX(300%); }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

ease-in-out

ease-in-out - animacja na początku jak i przed swoim końcem będzie miała wolniejsze tempo.

Przykład
div

tempo animacji moja_animacja, która została dodana do elementu div, jest wolniejsze na początku oraz przed końcem wykonywania się animacji, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość animation-timing-function wraz z wartością ease-in-out

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:200px;
    border:1px solid black;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;

    animation-name:moja_animacja;
    animation-duration:4s;
    animation-iteration-count:infinite;
    animation-timing-function:ease-in-out;
		
    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-animation-name:moja_animacja;
    -webkit-animation-duration:4s;
    -webkit-animation-iteration-count:infinite;
    -webkit-animation-timing-function:ease-in-out;
   }

   @keyframes moja_animacja
   {
    0% { transform:translateX(0); }
    100% { transform:translateX(300%); }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja_animacja
   {
    0% { -webkit-transform:translateX(0); }
    100% { -webkit-transform:translateX(300%); }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

cubic-bezier()

cubic-bezier() - za pomocą funkcji cubic-bezier() możemy stworzyć własne tempo animacji. Warto poeksperymentować z narzędziem do tego stworzonym klikając w następujący link - cubic-bezier.com.

( x1, x2, y1, y2 )
x1 - określa położenie w poziomie pierwszego punktu kontrolnego, który tworzy krzywą Béziera. Wartość tą możemy wyrazić za pomocą liczb dziesiętnych. Zakres od 0 do 1.
x2 - określa położenie w pionie pierwszego punktu kontrolnego, który tworzy krzywą Béziera. Wartość tą możemy wyrazić za pomocą liczb dziesiętnych. Zakres od 0 do 1.
y1 - określa położenie w poziomie drugiego punktu kontrolnego, który tworzy krzywą Béziera. Wartość tą możemy wyrazić za pomocą liczb dziesiętnych. Zakres od 0 do 1.
y2 - określa położenie w pionie drugiego punktu kontrolnego, który tworzy krzywą Béziera. Wartość tą możemy wyrazić za pomocą liczb dziesiętnych. Zakres od 0 do 1.
Przykład
div

tempo animacji moja_animacja, która została dodana do elementu div, ma swoje unikalne cechy, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość animation-timing-function wraz z funkcją cubic-bezier, w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: 0,0.5,1,0.5

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:200px;
    border:1px solid black;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;

    animation-name:moja_animacja;
    animation-duration:4s;
    animation-iteration-count:infinite;
    animation-timing-function:cubic-bezier(0,0.5,1,0.5);
		
    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-animation-name:moja_animacja;
    -webkit-animation-duration:4s;
    -webkit-animation-iteration-count:infinite;
    -webkit-animation-timing-function:cubic-bezier(0,0.5,1,0.5);
   }

   @keyframes moja_animacja
   {
    0% { transform:translateX(0); }
    100% { transform:translateX(300%); }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja_animacja
   {
    0% { -webkit-transform:translateX(0); }
    100% { -webkit-transform:translateX(300%); }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

steps()

steps() - za pomocą funkcji steps() możemy określić z ilu klatek ma składać się dana animacja, dzięki czemu możemy określić własną płynność tempa animacji, która wykona się na danym elemencie HTML.

( klatka, pominięcie )
klatka - określa z ilu klatek ma składać się dana animacja. Zakres wartości od 0 wzwyż. Przykładowo zapis steps(20) będzie oznaczał, że dana animacja ma składać się z dwudziestu klatek.
pominięcie - wartość ta nie jest wymagana. Wartość pominięcie określa, która klatka animacji ma zostać pominięta, pierwsza (start) czy ostatnia (end). Wartością domyślną wartości pominięcie jest wartość end. Przykładowo zapis steps(10, start) będzie oznaczał, że dana animacja ma składać się z dziesięciu klatek animacji, jednak pierwsza klatka animacji ma zostać pominięta.
Przykład
div

tempo animacji moja_animacja, która została dodana do elementu div, składa się z 20 klatek animacji, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość animation-timing-function wraz z funkcją steps oraz wartością 20

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:200px;
    border:1px solid black;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;

    animation-name:moja_animacja;
    animation-duration:4s;
    animation-iteration-count:infinite;
    animation-timing-function:steps(20);
		
    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-animation-name:moja_animacja;
    -webkit-animation-duration:4s;
    -webkit-animation-iteration-count:infinite;
    -webkit-animation-timing-function:steps(20);
   }

   @keyframes moja_animacja
   {
    0% { transform:translateX(0); }
    100% { transform:translateX(300%); }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja_animacja
   {
    0% { -webkit-transform:translateX(0); }
    100% { -webkit-transform:translateX(300%); }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

step-start

step-start - wartość ta sprawi, że liczba selektorów czasu naszej animacji (np. 0%, 10%, 20% itd.), zostanie zamieniona na liczbę klatek animacji i właśnie z tej liczby klatek animacji będzie składała się nasza animacja.

Dodatkowo pierwsza klatka animacji będzie zawsze pomijana (czyli wartości właściwości CSS, jakie użyliśmy w pierwszym selektorze czasu animacji, np. w selektorze 0%, zostaną pominięte).

W przykładzie, który został umieszczony poniżej, nie zobaczymy czerwonego koloru tła (background-color:red;).

Przykład
div

animacja moja_animacja, która została dodana do elementu div, ma stałe tempo oraz składa się z takiej samej liczby klatek animacji, z jakiej została utworzona, za pomocą selektorów czasu animacji, dodatkowo pierwsza klatka animacji jest pomijana, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość animation-timing-function wraz z wartością step-start

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:200px;
    border:1px solid black;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;

    animation-name:moja_animacja;
    animation-duration:4s;
    animation-iteration-count:infinite;
    animation-timing-function:step-start;
		
    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-animation-name:moja_animacja;
    -webkit-animation-duration:4s;
    -webkit-animation-iteration-count:infinite;
    -webkit-animation-timing-function:step-start;
   }

   @keyframes moja_animacja
   {
    0% { background-color:red; }
    50% { background-color:green; }
    100% { background-color:blue; }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja_animacja
   {
    0% { background-color:red; }
    50% { background-color:green; }
    100% { background-color:blue; }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

step-end

step-end - wartość ta sprawi, że liczba selektorów czasu naszej animacji (np. 0%, 10%, 20% itd.), zostanie zamieniona na liczbę klatek animacji i właśnie z tej liczby klatek animacji będzie składała się nasza animacja.

Dodatkowo ostatnia klatka animacji będzie zawsze pomijana (czyli wartości właściwości CSS, jakie użyliśmy w ostatnim selektorze czasu animacji, np. w selektorze 100%, zostaną pominięte).

W przykładzie, który został umieszczony poniżej, nie zobaczymy niebieskiego koloru tła (background-color:blue;).

Przykład
div

animacja moja_animacja, która została dodana do elementu div, ma stałe tempo oraz składa się z takiej samej liczby klatek animacji, z jakiej została utworzona, za pomocą selektorów czasu animacji, dodatkowo ostatnia klatka animacji jest pomijana, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość animation-timing-function wraz z wartością step-end

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:200px;
    border:1px solid black;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;

    animation-name:moja_animacja;
    animation-duration:4s;
    animation-iteration-count:infinite;
    animation-timing-function:step-end;
		
    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-animation-name:moja_animacja;
    -webkit-animation-duration:4s;
    -webkit-animation-iteration-count:infinite;
    -webkit-animation-timing-function:step-end;
   }

   @keyframes moja_animacja
   {
    0% { background-color:red; }
    50% { background-color:green; }
    100% { background-color:blue; }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja_animacja
   {
    0% { background-color:red; }
    50% { background-color:green; }
    100% { background-color:blue; }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

ease

ease - animacja będzie miała wolniejszy start, lecz później przyspieszy, a następnie zwolni tempo przed zakończeniem swojego wykonywania się. Jest to wartość domyślna.

Przykład
div

domyślnie tempo animacji, która została dodana do elementu HTML, jest wolniejsze na starcie, wolniejsze na końcu oraz szybsze pomiędzy wolniejszym początkiem oraz wolniejszym końcem wykonywania się danej animacji

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:200px;
    border:1px solid black;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;

    animation-name:moja_animacja;
    animation-duration:4s;
    animation-iteration-count:infinite;
		
    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-animation-name:moja_animacja;
    -webkit-animation-duration:4s;
    -webkit-animation-iteration-count:infinite;
   }

   @keyframes moja_animacja
   {
    0% { transform:translateX(0); }
    100% { transform:translateX(300%); }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja_animacja
   {
    0% { -webkit-transform:translateX(0); }
    100% { -webkit-transform:translateX(300%); }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>