max-width

Za pomocą właściwości max-width możemy ustalić maksymalną szerokość danego elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości max-width
Wartość Opis
wartość określenie własnej wartości maksymalnej szerokości elementu
none usunięcie wartości maksymalnej szerokości elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości max-width
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość max-width możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • none
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak, lecz bez wartości none
Interpretacja właściwości max-width
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 7+ tak, lecz od wersji 7
Właściwość max-width pojawiła się od specyfikacji CSS2

wartość wyrażona w dostępnej jednostce

wartość - do określenia maksymalnej szerokości elementu możemy użyć wartości wyrażonych w różnych jednostkach występujących w CSS.

Przykład
wartość maksymalnej szerokości w tym elemencie div wynosi 250 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość max-width wraz z wartością 250px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    max-width:250px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   wartość maksymalnej szerokości w tym elemencie div wynosi 250 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość max-width wraz z wartością 250px
  </div>

 </body>
</html>

none

none - element nie będzie posiadał maksymalnej szerokości. Jest to wartość domyślna. Możemy ją również wykorzystać do usunięcia istniejącej maksymalnej szerokości z elementu.

Przykład
domyślnie element HTML nie posiada wartości maksymalnej szerokości
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie element HTML nie posiada wartości maksymalnej szerokości
  </div>

 </body>
</html>