transition-timing-function

Za pomocą właściwości transition-timing-function możemy określić tempo jakie ma mieć dany efekt przejścia dla danego elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości transition-timing-function
Wartość Opis
linear stałe tempo efektu przejścia
ease-in wolniejsze tempo efektu przejścia (na początku)
ease-out wolniejsze tempo efektu przejścia (na końcu)
ease-in-out wolniejsze tempo efektu przejścia (na początku oraz na końcu)
cubic-bezier() własne tempo efektu przejścia określone za pomocą funkcji cubic-bezier()
steps() ilość klatek animacji efektu przejścia określona za pomocą funkcji steps()
step-start stałe tempo efektu przejścia z pominięciem pierwszej klatki
step-end stałe tempo efektu przejścia z pominięciem ostatniej klatki
ease domyślne tempo efektu przejścia
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości transition-timing-function
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość transition-timing-function możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • ease
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości transition-timing-function
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 10+ tak, lecz od wersji 10
Właściwość transition-timing-function pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - efektu przejścia CSS3

linear

linear - efekt przejścia od początku do końca będzie miał takie same tempo.

Przykład
najedź na mnie kursorem myszki

efekt przejścia, który został dodany do elementu div, ma stałe tempo, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transition-timing-function wraz z wartością linear

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:40%;
    height:120px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    transition-duration:2s;
    transition-timing-function:linear;
   }

   div:hover {
    width:90%;
    background-color:#F00;
    color:#FFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   najedź na mnie kursorem myszki
  </div>

 </body>
</html>

ease-in

ease-in - efekt przejścia na początku będzie miał wolniejsze tempo.

Przykład
najedź na mnie kursorem myszki

tempo efektu przejścia, który został dodany do elementu div, jest wolniejsze na starcie, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transition-timing-function wraz z wartością ease-in

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:40%;
    height:120px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    transition-duration:2s;
    transition-timing-function:ease-in;
   }

   div:hover {
    width:90%;
    background-color:#F00;
    color:#FFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   najedź na mnie kursorem myszki
  </div>

 </body>
</html>

ease-out

ease-out - efekt przejścia przed swoim końcem będzie miał wolniejsze tempo.

Przykład
najedź na mnie kursorem myszki

tempo efektu przejścia, który został dodany do elementu div, jest wolniejsze na końcu, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transition-timing-function wraz z wartością ease-out

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:40%;
    height:120px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    transition-duration:2s;
    transition-timing-function:ease-out;
   }

   div:hover {
    width:90%;
    background-color:#F00;
    color:#FFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   najedź na mnie kursorem myszki
  </div>

 </body>
</html>

ease-in-out

ease-in-out - efekt przejścia na początku jak i przed swoim końcem będzie miał wolniejsze tempo.

Przykład
najedź na mnie kursorem myszki

tempo efektu przejścia, który został dodany do elementu div, jest wolniejsze na starcie oraz wolniejsze na końcu, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transition-timing-function wraz z wartością ease-in-out

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:40%;
    height:120px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    transition-duration:2s;
    transition-timing-function:ease-in-out;
   }

   div:hover {
    width:90%;
    background-color:#F00;
    color:#FFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   najedź na mnie kursorem myszki
  </div>

 </body>
</html>

cubic-bezier()

cubic-bezier() - za pomocą funkcji cubic-bezier() możemy stworzyć własne tempo efektu przejścia. Warto poeksperymentować z narzędziem do tego stworzonym klikając w następujący link - cubic-bezier.com.

( x1, x2, y1, y2 )
x1 - określa położenie w poziomie pierwszego punktu kontrolnego, który tworzy krzywą Béziera. Wartość tą możemy wyrazić za pomocą liczb dziesiętnych. Zakres od 0 do 1.
x2 - określa położenie w pionie pierwszego punktu kontrolnego, który tworzy krzywą Béziera. Wartość tą możemy wyrazić za pomocą liczb dziesiętnych. Zakres od 0 do 1.
y1 - określa położenie w poziomie drugiego punktu kontrolnego, który tworzy krzywą Béziera. Wartość tą możemy wyrazić za pomocą liczb dziesiętnych. Zakres od 0 do 1.
y2 - określa położenie w pionie drugiego punktu kontrolnego, który tworzy krzywą Béziera. Wartość tą możemy wyrazić za pomocą liczb dziesiętnych. Zakres od 0 do 1.
Przykład
najedź na mnie kursorem myszki

tempo efektu przejścia, który został dodany do elementu div, ma swoje indywidualne cechy, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transition-timing-function wraz z funkcją cubic-bezier, w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: 0,0.5,1,0.5

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:40%;
    height:120px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    transition-duration:2s;
    transition-timing-function:cubic-bezier(0,0.5,1,0.5);
   }

   div:hover {
    width:90%;
    background-color:#F00;
    color:#FFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   najedź na mnie kursorem myszki
  </div>

 </body>
</html>

steps()

steps() - za pomocą funkcji steps() możemy określić z ilu klatek ma składać się animacja danego efektu przejścia, dzięki czemu możemy określić własną płynność tempa animacji efektu przejścia, który wykona się na danym elemencie HTML.

( klatka, pominięcie )
klatka - określa z ilu klatek animacji ma składać się dany efekt przejścia. Zakres wartości od 0 wzwyż. Przykładowo zapis steps(20) będzie oznaczał, że animacja danego efekt przejścia ma składać się z dwudziestu klatek.
pominięcie - wartość ta nie jest wymagana. Wartość pominięcie określa, która klatka animacji efektu przejścia ma zostać pominięta, pierwsza (start) czy ostatnia (end). Wartością domyślną wartości pominięcie jest wartość end. Przykładowo zapis steps(10, start) będzie oznaczał, że dany efekt przejścia ma składać się z dziesięciu klatek animacji, jednak pierwsza klatka animacji efektu przejścia ma zostać pominięta.
Przykład
najedź na mnie kursorem myszki

efekt przejścia, który został dodany do elementu div, ma stałe tempo oraz składa się z 10 klatek animacji, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transition-timing-function wraz z funkcją steps oraz wartością 10

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:40%;
    height:120px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    transition-duration:2s;
    transition-timing-function:steps(10);
   }

   div:hover {
    width:90%;
    background-color:#F00;
    color:#FFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   najedź na mnie kursorem myszki
  </div>

 </body>
</html>

step-start

step-start - stałe tempo efektu przejścia z pominięciem pierwszej klatki. W efekcie od razu zobaczymy końcowy wygląd elementu HTML.

Przykład
najedź na mnie kursorem myszki

tempo efektu przejścia, który został dodany do elementu div, jest stałe z pominięciem pierwszej klatki, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transition-timing-function wraz z wartością step-start

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:40%;
    height:120px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    transition-duration:2s;
    transition-timing-function:step-start;
   }

   div:hover {
    width:90%;
    background-color:#F00;
    color:#FFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   najedź na mnie kursorem myszki
  </div>

 </body>
</html>

step-end

step-end - stałe tempo efektu przejścia z pominięciem ostatniej klatki. W efekcie, po zakończeniu czasu efektu przejścia, od razu zobaczymy końcowy wygląd elementu HTML (bez ostatniej klatki).

Przykład
najedź na mnie kursorem myszki

tempo efektu przejścia, który został dodany do elementu div, jest stałe z pominięciem ostatniej klatki, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transition-timing-function wraz z wartością step-end

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:40%;
    height:120px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    transition-duration:2s;
    transition-timing-function:step-end;
   }

   div:hover {
    width:90%;
    background-color:#F00;
    color:#FFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   najedź na mnie kursorem myszki
  </div>

 </body>
</html>

ease

ease - efekt przejścia będzie miał wolniejszy start, lecz później przyspieszy, a następnie zwolni tempo przed zakończeniem swojego czasu wykonywania się. Jest to wartość domyślna.

Przykład
najedź na mnie kursorem myszki

domyślnie tempo efektu przejścia, który został dodany do elementu HTML, jest wolniejsze na starcie, wolniejsze na końcu oraz szybsze pomiędzy wolniejszym początkiem oraz wolniejszym końcem wykonywania się

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:40%;
    height:120px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    transition-duration:2s;
   }

   div:hover {
    width:90%;
    background-color:#F00;
    color:#FFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   najedź na mnie kursorem myszki
  </div>

 </body>
</html>