word-wrap

Za pomocą właściwości word-wrap możemy ustalić w jaki sposób mają być przełamywane wyrazy, które są za długie i nie mieszczą się w szerokości danego elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości word-wrap
Wartość Opis
break-word przełamanie za długich wyrazów na końcu szerokości elementu
normal brak przełamania za długich wyrazów na końcu szerokości elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości word-wrap
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość word-wrap możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • normal
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości word-wrap
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość word-wrap pojawiła się od specyfikacji CSS3

break-word

break-word - wyrazy dłuższe niż szerokość elementu HTML zostaną przełamane.

Przykład
ToJestDługiWyrazWTymElemenciePKtóryZostałPrzełamany

w elemencie p znajduje się wyraz, który nie mieści się w granicy szerokości wspomnianego elementu p, wyraz ten został przełamany, ponieważ do elementu p została dodana właściwość word-wrap wraz z wartością break-word

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    word-wrap:break-word;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    width:350px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   ToJestDługiWyrazWTymElemenciePKtóryZostałPrzełamany
  </p>

 </body>
</html>

normal

normal - wyrazy dłuższe niż szerokość elementu HTML nie zostaną przełamane. Jest to wartość domyślna.

Przykład
DługiWyrazWElemenciePDomyślnieNieJestPrzełamywany

domyślnie wyrazy tekstu dłuższe niż szerokość elementu HTML nie są przełamywane

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    width:350px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   DługiWyrazWElemenciePDomyślnieNieJestPrzełamywany
  </p>

 </body>
</html>