Ostatnio edytowany:

template

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu template

Element template reprezentuje fragment kodu HTML, który może zostać sklonowany przez skrypt występujący w zawartości dokumentu HTML.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie template

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny
 • element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst metadata

  Przykładowy Kod HTML

  <!DOCTYPE HTML>
  <html>
   <head>
    <title>Darmowy Kurs HTML</title>
  
    <template id="szablon-1">
     <ins>
      <iframe src="dynamiczna-statystyka-01.html"></iframe>
     </ins>
    </template>
  
    <script src="skrypt-01.js"></script>
   </head>
  
   <body>
    <!-- miejsce na pozostały kod części BODY -->
   </body>
  </html>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "template" jest element "head". Wspomniany element "head" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst metadata, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "head", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "template".

 • element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

  Przykładowy Kod HTML

  <article>
   <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
  
   <p>
    <template id="szablon-1">
     <ins>
      <iframe src="dynamiczna-statystyka-01.html"></iframe>
     </ins>
    </template>
    <script src="skrypt-01.js"></script>
  
    Moim ulubionym owocem jest czereśnia.
   </p>
  </article>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "template" jest element "p". Wspomniany element "p" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "template".

 • element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst skryptowy

  Przykładowy Kod HTML

  <article>
   <template id="szablon-1">
    <ins>
     <iframe src="dynamiczna-statystyka-01.html"></iframe>
    </ins>
   </template>
   <script src="skrypt-01.js"></script>
  
   <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
   <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
  </article>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "template" jest element "article". Wspomniany element "article" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst skryptowy, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "article", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "template".

 • jako element dziecko elementu colgroup, lecz tylko wtedy gdy dany element colgroup nie posiada atrybutu span

  Przykładowy Kod HTML

  <table>
   <caption>Ilość przedmiotów w magazynie</caption>
  
   <colgroup>
    <col class="styl-1">
    <col class="styl-2">
  
    <template id="szablon-1">
     <col span="2" class="styl-3">
    </template>
   </colgroup>
  
   <script src="skrypt-01.js"></script>
  
   <thead>
    <tr>
     <th>przedmiot</th>
     <th>ilość</th>
    </tr>
   </thead>
  
   <tbody>
    <tr>
     <th>szafa</th>
     <td>10</td>
    </tr>
  
    <tr>
     <th>stół</th>
     <td>5</td>
    </tr>
   </tbody>
  
   <tfoot>
    <tr>
     <th>suma</th>
     <td>15</td>
    </tr>
   </tfoot>
  </table>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "template" jest element "colgroup", dla którego wspomniany element "template" jest elementem dzieckiem. Ponadto wspomniany element "colgroup" nie posiada atrybutu "span", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "colgroup", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "template".

kontekst wewnętrzny
 • zawartość metadata, jak również ewentualnie zawartość opływająca, jak również ewentualnie kontekst wewnętrzny, który jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla następujących elementów HTML: ol, ul, dl, figure, ruby, object, video, audio, table, colgroup, thead, tbody, tfoot, tr, fieldset, select

  Przykładowy Kod HTML

  <!DOCTYPE HTML>
  <html>
   <head>
    <title>Darmowy Kurs HTML</title>
  
    <template id="szablon-1">
     <style>body { background-color:blue; }</style>
     <ins>
      <iframe src="dynamiczna-statystyka-01.html"></iframe>
     </ins>
     <col span="2" class="styl-3">
    </template>
  
    <script src="skrypt-01.js"></script>
   </head>
  
   <body>
    <!-- miejsce na pozostały kod części BODY -->
   </body>
  </html>

  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "template" są różne elementy HTML, które nie są zabronionym kontekstem wewnętrznym elementu "template", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "style", element "ins" oraz element "col", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "template".

wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
 • brak
składnia HTML
 • <template> ... </template>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • nigdy
CSS display
 • none

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu template

template {
 display:none;
}

Interpretacja elementu template

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji elementu .