animation-duration

Za pomocą właściwości animation-duration możemy ustalić całkowity czas trwania naszej animacji.

Dostępne wartości dla właściwości animation-duration
Wartość Opis
długość czasu określenie wartości długości czasu animacji
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości animation-duration
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość animation-duration możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • 0s
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości animation-duration
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome
-webkit-
tak
Safari
-webkit-
tak
Opera
-webkit-
tak
Internet Explorer 10+ tak, lecz od wersji 10
Właściwość animation-duration pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - animacji CSS3
Zobacz również:
CSS3 - Tworzymy ruchome tło w elemencie HTML - Kurs CSS Dział IV

długość czasu

długość czasu - za pomocą jednostek czasu, czyli sekund - s lub milisekund - ms, określamy długość trwania całej animacji.

Pamiętaj, że 1s = 1000ms.

Przykład
div

animacja moja_animacja, która została dodana do elementu div, trwa 4 sekundy, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość animation-duration wraz z wartością 4s

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:200px;
    border:1px solid black;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;

    animation-name:moja_animacja;
    animation-duration:4s;
    animation-iteration-count:infinite;
		
    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-animation-name:moja_animacja;
    -webkit-animation-duration:4s;
    -webkit-animation-iteration-count:infinite;
   }

   @keyframes moja_animacja
   {
    0% { transform:translateX(0); }
    100% { transform:translateX(300%); }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja_animacja
   {
    0% { -webkit-transform:translateX(0); }
    100% { -webkit-transform:translateX(300%); }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>