background-size

Za pomocą właściwości background-size możemy określić rozmiar obrazka w tle danego elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości background-size
Wartość Opis
x y określenie własnej wartości rozmiaru tła obrazkowego
cover szerokość tła obrazkowego równa 100%
contain wysokość tła obrazkowego równa 100%
auto domyślny rozmiar tła obrazkowego
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości background-size
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość background-size możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • auto
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak, lecz tylko wartości liczbowe
Interpretacja właściwości background-size
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 9+ tak, lecz od wersji 9
Właściwość background-size pojawiła się od specyfikacji CSS3

rozmiar szerokości oraz rozmiar wysokości

rozmiar szerokości oraz rozmiar wysokości - do określenia rozmiaru obrazka, który został dodany do tła danego elementu HTML, możemy wykorzystać jedną lub dwie wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| szerokość | wysokość |
szerokość - określa szerokość obrazka, który został dodany do tła interesującego nas elementu HTML. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px).
wysokość - wartość ta nie jest wymagana. Wartość wysokość określa wysokość obrazka, który został dodany do tła interesującego nas elementu HTML. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px). Gdy pominiemy tą wartość w naszym zapisie, wysokość danego obrazka znajdującego się w tle interesującego nas elementu HTML zostanie proporcjonalnie zmieniona do wartości szerokość, którą podaliśmy.
Jako ciekawostkę można zapamiętać, że wartość 100% = cover, a wartość auto 100% = contain.
Przykład
rozmiary obrazka, dodanego do tła w tym elemencie div, zmieniły się, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-size wraz z następującymi wartościami: 75% 50%
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    background-color:#DFF;
    background-image:url('http://webkod.pl/img/obrazek.png');
    background-repeat:no-repeat;
    background-size:75% 50%;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   rozmiary obrazka, dodanego do tła w tym elemencie div, zmieniły się, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-size wraz z następującymi wartościami: 75% 50%
  </div>

 </body>
</html>

cover

cover - obrazek zostanie przeskalowany tak, aby jego szerokość zajmowała 100% szerokości elementu HTML, w którym ten obrazek zostanie umieszczony. Dolna część obrazka może stać się nie widoczna, jeżeli szerokość elementu, w którym zostanie umieszczony dany obrazek, będzie większa od jego wysokości.

Przykład
obrazek dodany do tła w tym elemencie div zajmuje 100% jego szerokości, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-size wraz z wartością cover
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    background-color:#DFF;
    background-image:url('http://webkod.pl/img/obrazek.png');
    background-repeat:no-repeat;
    background-size:cover;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   obrazek dodany do tła w tym elemencie div zajmuje 100% jego szerokości, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-size wraz z wartością cover
  </div>

 </body>
</html>

contain

contain - obrazek zostanie przeskalowany tak, aby jego wysokość zajmowała 100% wysokości elementu, w którym ten obrazek zostanie umieszczony. Prawa część obrazka może stać się nie widoczna, jeżeli wysokość elementu, w którym zostanie umieszczony dany obrazek, będzie większa od jego szerokości.

Przykład
obrazek dodany do tła w tym elemencie div zajmuje 100% jego wysokości, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-size wraz z wartością contain
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    background-color:#DFF;
    background-image:url('http://webkod.pl/img/obrazek.png');
    background-repeat:no-repeat;
    background-size:contain;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   obrazek dodany do tła w tym elemencie div zajmuje 100% jego wysokości, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-size wraz z wartością contain
  </div>

 </body>
</html>

auto

auto - obrazek umieszczony w tle elementu HTML będzie posiadał swoje rzeczywiste rozmiary. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie obrazek umieszczony w tle elementu HTML posiada swoje rzeczywiste rozmiary
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    background-color:#DFF;
    background-image:url('http://webkod.pl/img/obrazek.png');
    background-repeat:no-repeat;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie obrazek umieszczony w tle elementu HTML posiada swoje rzeczywiste rozmiary
  </div>

 </body>
</html>