Ostatnio edytowany:

textarea

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu "textarea"

Element textarea reprezentuje element HTML, do którego możemy wprowadzić wielowierszowy ciąg znaków.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie "textarea"

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny
 • element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

  Przykładowy Kod HTML

  <form>
   <fieldset>
    <legend>Miejsce na Twój komentarz</legend>
    <textarea></textarea>
   </fieldset>
  
   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "textarea" jest element "fieldset". Wspomniany element "fieldset" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "fieldset", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "textarea".
kontekst wewnętrzny
 • ewentualnie zawartość tekstowa

  Przykładowy Kod HTML

  <form>
   <fieldset>
    <legend>Miejsce na Twój komentarz</legend>
    <textarea></textarea>
   </fieldset>
  
   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>
  Przykładowy element "textarea" nie posiada kontekstu wewnętrznego, jednak wspomniany brak kontekstu wewnętrznego jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "textarea".

  Przykładowy Kod HTML

  <form>
   <fieldset>
    <legend>Edycja komentarza</legend>
    <textarea>treść przykładowego komentarza</textarea>
   </fieldset>
  
   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>
  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "textarea" jest wyłącznie zawartość tekstowa, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "treść przykładowego komentarza", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "textarea".
wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
składnia HTML
 • <textarea> ... </textarea>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • nigdy
CSS display
 • inline-block

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu "textarea"

textarea {
 display:inline-block;
 resize:both;
}

Interpretacja elementu "textarea"

Firefox
tak Nie interpretuje atrybutu dirname oraz minlength. Interpretuje atrybut wrap, lecz przeglądarka "Firefox" ma problemy z rozpoznaniem miejsca przełamania wyrazów, które zajmują całą szerokość danego elementu "textarea".
Google Chrome
tak
Safari
tak Nie interpretuje atrybutu minlength oraz required.
Opera
tak
Internet Explorer
tak Interpretuje atrybut autofocus, placeholder oraz required, lecz od wersji "10". Nie interpretuje atrybutu dirname, form oraz minlength.
Edge
tak Nie interpretuje atrybutu dirname, form oraz minlength.

Opis atrybutów elementu "textarea"

autocomplete

Przeznaczenie atrybutu "autocomplete"

Atrybut autocomplete wykorzystany wraz z elementem textarea określa czy w momencie wprowadzania przez użytkownika wartości do danego elementu textarea mechanizm automatycznych podpowiedzi ma być włączony, czy też nie.

Wartość Domyślna

 • on (w każdej sytuacji)

Wartości atrybutu "autocomplete"

on
Wartość on oznacza, że mechanizm automatycznych podpowiedzi ma być włączony.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="http://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <fieldset>
    <legend>Miejsce na komentarz</legend>

    <p>
     <textarea name="komentarz" autocomplete="on"></textarea>
    </p>
   </fieldset>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Miejsce na komentarz

W momencie wprowadzania przez użytkownika wartości do przykładowego elementu "textarea" mechanizm automatycznych podpowiedzi jest włączony, ponieważ do wspomnianego elementu "textarea" został dodany atrybut "autocomplete" wraz z wartością "on".
off
Wartość off oznacza, że mechanizm automatycznych podpowiedzi ma być wyłączony.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="http://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <fieldset>
    <legend>Miejsce na komentarz</legend>

    <p>
     <textarea name="komentarz" autocomplete="off"></textarea>
    </p>
   </fieldset>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Miejsce na komentarz

W momencie wprowadzania przez użytkownika wartości do przykładowego elementu "textarea" mechanizm automatycznych podpowiedzi jest wyłączony, ponieważ do wspomnianego elementu "textarea" został dodany atrybut "autocomplete" wraz z wartością "off".

autofocus

Przeznaczenie atrybutu "autofocus"

Atrybut autofocus wykorzystany wraz z elementem textarea określa czy dany element textarea powinien być traktowany przez przeglądarkę internetową jako element HTML, na którym w pierwszej kolejności powinien skupić się użytkownik. Maksymalnie tylko jeden element HTML występujący w zawartości tego samego dokumentu HTML może posiadać atrybut "autofocus".

Wartość Domyślna

 • BRAK (gdy pominęliśmy atrybut)
 • wartość pusta (gdy nie podaliśmy wartości)

Wartości atrybutu "autofocus"

autofocus
Atrybut autofocus jest atrybutem logicznym elementu textarea.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="http://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <fieldset>
    <legend>Miejsce na komentarz</legend>
    <textarea name="komentarz" autofocus></textarea>
   </fieldset>

   <p>
    <label>
     Podaj imię:
     <input type="text" name="imie">
    </label>
   </p>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Przykładowy element "textarea" jest aktywny, gdyż wspomniany element "textarea" jest traktowany przez przeglądarkę internetową jako element HTML, na którym w pierwszej kolejności powinien skupić się użytkownik, ponieważ do wspomnianego elementu "textarea" został dodany atrybut "autofocus".

cols

Przeznaczenie atrybutu "cols"

Atrybut cols wykorzystany wraz z elementem textarea określa przypuszczalnie maksymalną liczbę znaków, jakie mogą mieścić się w każdym kolejnym wierszu danego elementu textarea.

Wartość Domyślna

 • 20 (w każdej sytuacji)

Wartości atrybutu "cols"

liczba
Należy podać liczbę całkowitą większą od zera.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="http://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <fieldset>
    <legend>Miejsce na komentarz</legend>

    <p>
     <textarea name="komentarz" cols="40"></textarea>
    </p>
   </fieldset>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Miejsce na komentarz

Przypuszczalnie maksymalną liczbą znaków, jakie mogą mieścić się w każdym kolejnym wierszu przykładowego elementu "textarea" jest liczba "40", ponieważ do wspomnianego elementu "textarea" został dodany atrybut "cols" wraz z wartością "40".

dirname

Przeznaczenie atrybutu "dirname"

Atrybut dirname wykorzystany wraz z elementem textarea określa nazwę dodatkowej danej, którą ma reprezentować dany element textarea oraz która ma przechowywać informację o kierunku tekstu, który posiada wspomniany element textarea. Wartość ltr oznacza kierunek od lewej do prawej. Wartość rtl oznacza kierunek od prawej do lewej. Ponadto wspomniana dana może zostać wykorzystana przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej podczas procesu, który następuje po zatwierdzeniu formularza HTML przez użytkownika, z którym to formularzem HTML został powiązany wspomniany element textarea.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "dirname"

nazwa
Należy podać niepusty ciąg znaków, który chcemy aby został wykorzystany przez przeglądarkę internetową do określenia interesującej nas nazwy.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="http://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <fieldset>
    <legend>Miejsce na komentarz</legend>

    <p>
     <textarea name="komentarz" dirname="kierunek"></textarea>
    </p>
   </fieldset>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Miejsce na komentarz

W momencie gdy formularz HTML zostanie zatwierdzony przez użytkownika przeglądarka internetowa otrzyma dodatkową daną posiadającą wartość określającą informację o kierunku tekstu, jaki posiadał przykładowy element "textarea", który został powiązany ze wspomnianym formularzem HTML reprezentowanym przez element "form", ponadto wspomniana dana zostanie przekazana przeglądarce internetowej jako dana o nazwie "kierunek", ponieważ do wspomnianego elementu "textarea" został dodany atrybut "dirname" wraz z wartością "kierunek".

disabled

Przeznaczenie atrybutu "disabled"

Atrybut disabled wykorzystany wraz z elementem textarea określa czy dany element textarea powinien zostać wyłączony z interakcji z użytkownikiem. Dana reprezentowana przez element "textarea", który jest wyłączony z interakcji z użytkownikiem nie jest brana pod uwagę przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej podczas procesu, który następuje po zatwierdzeniu formularza HTML, z którym został powiązany wspomniany wyłączony z interakcji element "textarea".

Wartość Domyślna

 • BRAK (gdy pominęliśmy atrybut)
 • wartość pusta (gdy nie podaliśmy wartości)

Wartości atrybutu "disabled"

disabled
Atrybut disabled jest atrybutem logicznym elementu textarea.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="http://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <fieldset>
    <legend>Miejsce na komentarz</legend>
    <textarea name="komentarz" disabled>opcja wyłączona</textarea>
   </fieldset>

   <p>
    <label>
     Podaj imię:
     <input type="text" name="imie">
    </label>
   </p>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Miejsce na komentarz

Przykładowy element "textarea" został wyłączony z interakcji z użytkownikiem, ponieważ do wspomnianego elementu "textarea" został dodany atrybut "disabled".

form

Przeznaczenie atrybutu "form"

Atrybut form wykorzystany wraz z elementem textarea określa, z którym elementem form powinien zostać powiązany dany element textarea.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "form"

form id
Należy podać wartość atrybutu id interesującego nas elementu form.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="http://webkod.pl/php/submit-result.php" id="formularz-1">
   <label>
    Podaj imię:
    <input type="text" name="imie">
   </label>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

  <fieldset>
   <legend>Miejsce na komentarz</legend>
   <textarea name="komentarz" form="formularz-1"></textarea>
  </fieldset>

 </body>
</html>

Rezultat

Miejsce na komentarz
Mimo że przykładowy element "textarea" nie znajduje się w zawartości elementu "form", wspomniany element "textarea" został powiązany z formularzem HTML reprezentowanym przez wspomniany element "form" posiadający atrybut "id" o wartości "formularz-1", ponieważ do wspomnianego elementu "textarea" został dodany atrybut "form" wraz z wartością "formularz-1".

maxlength

Przeznaczenie atrybutu "maxlength"

Atrybut maxlength wykorzystany wraz z elementem textarea określa maksymalną liczbę znaków, z których może składać się wartość posiadana przez daną, którą reprezentuje dany element textarea.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "maxlength"

liczba
Należy podać nieujemną liczbę całkowitą.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="http://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <fieldset>
    <legend>Miejsce na komentarz</legend>

    <p>
     <textarea name="komentarz" maxlength="50"></textarea>
    </p>
   </fieldset>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Miejsce na komentarz

Dana reprezentowana przez przykładowy element "textarea" może posiadać wartość składającą się maksymalnie z pięćdziesięciu znaków, ponieważ do wspomnianego elementu "textarea" został dodany atrybut "maxlength" wraz z wartością "50".

minlength

Przeznaczenie atrybutu "minlength"

Atrybut minlength wykorzystany wraz z elementem textarea określa minimalną liczbę znaków, z których powinna składać się niepusta wartość posiadana przez daną, przed próbą zatwierdzenia formularza HTML przez użytkownika, z którym to formularzem HTML został powiązany dany element textarea reprezentujący wspomnianą daną.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "minlength"

liczba
Należy podać nieujemną liczbę całkowitą.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="http://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <fieldset>
    <legend>Miejsce na komentarz</legend>

    <p>
     <textarea name="komentarz" minlength="10" required></textarea>
    </p>
   </fieldset>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Miejsce na komentarz

Gdy dana reprezentowana przez przykładowy element "textarea" posiada wartość, która nie jest wartością pustą, wtedy wspomniana wartość musi składać się przynajmniej z dziesięciu znaków przed próbą zatwierdzenia formularza HTML przez użytkownika, z którym to formularzem HTML został powiązany wspomniany element "textarea", ponieważ do wspomnianego elementu "textarea" został dodany atrybut "minlength" wraz z wartością "10".

name

Przeznaczenie atrybutu "name"

Atrybut name wykorzystany wraz z elementem textarea określa nazwę, jaką powinna posiadać dana reprezentowana przez dany element textarea oraz która to nazwa może zostać wykorzystana przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej podczas procesu, który następuje po zatwierdzeniu formularza HTML przez użytkownika, z którym to formularzem HTML został powiązany wspomniany element textarea.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "name"

nazwa
Należy podać niepusty ciąg znaków, który chcemy aby został wykorzystany przez przeglądarkę internetową do określenia interesującej nas nazwy.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="http://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <fieldset>
    <legend>Miejsce na komentarz</legend>

    <p>
     <textarea name="komentarz"></textarea>
    </p>
   </fieldset>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Miejsce na komentarz

Nazwą, jaka została przypisana do przykładowego elementu "textarea" jest nazwa "komentarz", dlatego dana reprezentowana przez wspomniany element "textarea" będzie posiadała nazwę "komentarz", ponieważ do wspomnianego elementu "textarea" został dodany atrybut "name" wraz z wartością "komentarz".

placeholder

Przeznaczenie atrybutu "placeholder"

Atrybut placeholder wykorzystany wraz z elementem textarea określa tekst, który powinien pojawić się w widocznym obszarze danego elementu textarea w momencie gdy wspomniany element textarea nie reprezentuje żadnej innej treści.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "placeholder"

ciąg znaków
Należy podać ciąg znaków, który chcemy aby został wykorzystany przez przeglądarkę internetową do określenia interesującego nas tekstu.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="http://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <fieldset>
    <legend>Miejsce na komentarz</legend>

    <p>
     <textarea name="komentarz" placeholder="wprowadź treść swojego komentarza"></textarea>
    </p>
   </fieldset>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Miejsce na komentarz

W momencie gdy przykładowy element "textarea" nie reprezentuje żadnej treści, czyli w momencie gdy dana reprezentowana przez wspomniany element "textarea" posiada wartość pustą, wtedy w widocznym obszarze wspomnianego elementu "textarea" jest widoczny ciąg znaków "wprowadź treść swojego komentarza", ponieważ do wspomnianego elementu "textarea" został dodany atrybut "placeholder" wraz z wartością "wprowadź treść swojego komentarza".

readonly

Przeznaczenie atrybutu "readonly"

Atrybut readonly wykorzystany wraz z elementem textarea określa czy wartość posiadana przez daną, którą reprezentuje dany element textarea ma pełnić rolę wartości tylko do odczytu, czyli takiej wartości, która nie może zostać zmieniona przez użytkownika.

Wartość Domyślna

 • BRAK (gdy pominęliśmy atrybut)
 • wartość pusta (gdy nie podaliśmy wartości)

Wartości atrybutu "readonly"

readonly
Atrybut readonly jest atrybutem logicznym elementu textarea.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <fieldset>
   <legend>Przykładowy komentarz</legend>
   <textarea readonly>treść przykładowego komentarza</textarea>
  </fieldset>

 </body>
</html>

Rezultat

Przykładowy komentarz
Wartość posiadana przez daną, którą reprezentuje przykładowy element "textarea" pełni rolę wartości tylko do odczytu, czyli takiej wartości, która nie może zostać zmieniona przez użytkownika, ponieważ do wspomnianego elementu "textarea" został dodany atrybut "readonly".

required

Przeznaczenie atrybutu "required"

Atrybut required wykorzystany wraz z elementem textarea określa czy wartość posiadana przez daną, którą reprezentuje dany element textarea powinna być wartością posiadającą cechy wartości wymaganej, czyli takiej wartości, która nie powinna być wartością pustą przed próbą zatwierdzenia formularza HTML przez użytkownika, z którym to formularzem HTML został powiązany wspomniany element textarea.

Wartość Domyślna

 • BRAK (gdy pominęliśmy atrybut)
 • wartość pusta (gdy nie podaliśmy wartości)

Wartości atrybutu "required"

required
Atrybut required jest atrybutem logicznym elementu textarea.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="http://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <fieldset>
    <legend>Miejsce na komentarz</legend>

    <p>
     <textarea name="komentarz" required></textarea>
    </p>
   </fieldset>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Miejsce na komentarz

Ponieważ do przykładowego elementu "textarea" został dodany atrybut "required" wartość posiadana przez daną (którą reprezentuje wspomniany element "textarea") jest wartością posiadającą cechy wartości wymaganej, czyli takiej wartości, która nie powinna być wartością pustą przed próbą zatwierdzenia przez użytkownika formularza HTML reprezentowanego przez element "form", z którym to elementem "form" został powiązany wspomniany element "textarea".

rows

Przeznaczenie atrybutu "rows"

Atrybut rows wykorzystany wraz z elementem textarea określa domyślną liczbę wierszy, które powinien posiadać dany element textarea.

Wartość Domyślna

 • 2 (w każdej sytuacji)

Wartości atrybutu "rows"

liczba
Należy podać liczbę całkowitą większą od zera.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="http://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <fieldset>
    <legend>Miejsce na komentarz</legend>

    <p>
     <textarea name="komentarz" rows="10"></textarea>
    </p>
   </fieldset>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Miejsce na komentarz

Domyślną liczbą wierszy, jaką powinien posiadać przykładowy element "textarea" jest liczba "10", ponieważ do wspomnianego elementu "textarea" został dodany atrybut "rows" wraz z wartością "10".

wrap

Przeznaczenie atrybutu "wrap"

Atrybut wrap wykorzystany wraz z elementem textarea określa czy automatycznie powstające na końcu szerokości danego elementu textarea znaki przejścia do nowej linii powinny zostać dołączone do wartości posiadanej przez daną, którą reprezentuje wspomniany element textarea. Wspomniane dołączenie nastąpi w momencie zatwierdzenia formularza HTML przez użytkownika, z którym to formularzem HTML został powiązany wspomniany element textarea. Jeżeli wartością atrybutu method formularza HTML, z którym został powiązany dany element "textarea" jest wartość get wspomniane znaki przejścia do nowej linii w adresie URL będą posiadały formę ASCII HEX. Każdy znak przejścia do nowej linii zostanie oznaczony jako "%0D%0A".

Wartość Domyślna

 • soft (w każdej sytuacji)

Wartości atrybutu "wrap"

hard
Wartość hard oznacza, że automatycznie powstające na końcu szerokości danego elementu textarea znaki przejścia do nowej linii zostaną dołączone do wartości posiadanej przez daną.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="http://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <fieldset>
    <legend>Miejsce na komentarz</legend>

    <p>
     <textarea name="komentarz" cols="15" wrap="hard"></textarea>
    </p>
   </fieldset>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Miejsce na komentarz

W momencie gdy formularz HTML zostanie zatwierdzony przez użytkownika, do wartości posiadanej przez daną (którą reprezentuje przykładowy element "textarea") zostaną dołączone znaki przejścia do nowej linii, jeżeli wspomniana wartość, w którymś miejscu nie mieściła się w granicy szerokości wspomnianego elementu "textarea", ponieważ do wspomnianego elementu "textarea", który został powiązany ze wspomnianym formularzem HTML reprezentowanym przez element "form", został dodany atrybut "wrap" wraz z wartością "hard".
soft
Wartość soft oznacza, że automatycznie powstające na końcu szerokości danego elementu textarea znaki przejścia do nowej linii nie zostaną dołączone do wartości posiadanej przez daną.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="http://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <fieldset>
    <legend>Miejsce na komentarz</legend>

    <p>
     <textarea name="komentarz" cols="15" wrap="soft"></textarea>
    </p>
   </fieldset>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Miejsce na komentarz

W momencie gdy formularz HTML zostanie zatwierdzony przez użytkownika, do wartości posiadanej przez daną (którą reprezentuje przykładowy element "textarea") nie zostaną dołączone znaki przejścia do nowej linii, jeżeli wspomniana wartość, w którymś miejscu nie mieściła się w granicy szerokości wspomnianego elementu "textarea", ponieważ do wspomnianego elementu "textarea", który został powiązany ze wspomnianym formularzem HTML reprezentowanym przez element "form", został dodany atrybut "wrap" wraz z wartością "soft".