background-image

Za pomocą właściwości background-image możemy wypełnić tło elementu HTML dowolnym obrazkiem, np. obrazkiem o formacie .png, .jpg, .gif.

Za pomocą właściwości background-image możemy również wypełnić tło elementu HTML gradientem liniowym albo promienistym lub powtarzającym się gradientem liniowym albo promienistym.

Dostępne wartości dla właściwości background-image
Wartość Opis
url() określenie tła obrazkowego
linear-gradient() utworzenie gradientu liniowego
repeating-linear-gradient() utworzenie powtarzającego się gradientu liniowego
radial-gradient() utworzenie gradientu promienistego
repeating-radial-gradient() utworzenie powtarzającego się gradientu promienistego
none usunięcie tła obrazkowego lub gradientu z elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości background-image
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość background-image możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • none
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości background-image
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak Przeglądarka Internet Explorer w wersji wcześniejszej niż 10 nie interpretuje funkcji gradientowych.
Właściwość background-image pojawiła się od specyfikacji CSS1
Zobacz więcej informacji o interpretacji - funkcji gradientowych CSS3
Zobacz również:
CSS3 - Gradienty liniowe oraz promieniste - Kurs CSS Dział I
Cienie po bokach elementu HTML - Kurs CSS Dział IV

url()

url() - w nawiasie pomiędzy cudzysłowem należy podać ścieżkę, która wskaże gdzie znajduje się plik z obrazkiem, który chcemy, aby znalazł się w tle danego elementu HTML.

Zapis url('../img/obrazek.png') oznacza:
img - folder, w którym znajduje się nasz obrazek
obrazek - nazwa naszego obrazka, czyli nazwa pliku
.png - rozszerzenie pliku z naszym obrazkiem
/ - oznacza "wejście" do folderu (przesunięcie się o jeden poziom "do przodu" w drzewie katalogów)
../ - oznacza "wyjście" z folderu (przesunięcie się o jeden poziom "do tyłu" w drzewie katalogów)

Ponadto możemy użyć obrazka, który znajduje się na innym serwerze, wtedy ścieżka do pliku wyglądałaby następująco - url('http://www.nazwa_domeny.pl/folder/obrazek.png')

Przykład
do tego elementu div zostało dodane tło obrazkowe, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-image wraz z wartością url('http://webkod.pl/img/obrazek.png')
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    background-color:#DFF;
    background-image:url('http://webkod.pl/img/obrazek.png');
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   do tego elementu div zostało dodane tło obrazkowe, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-image wraz z wartością url('http://webkod.pl/img/obrazek.png')
  </div>

 </body>
</html>

linear-gradient()

linear-gradient() - za pomocą funkcji linear-gradient() możemy określić gradient liniowy dla tła danego elementu HTML.

( kierunek, kolor pozycja, ... )
kierunek - parametr określa kierunek, w który ma zostać utworzony dany gradient liniowy, aby określić ten parametr możemy użyć stopni (jednostka deg), np. 90deg lub kierunków, lub kombinacji kierunków, które podajemy po słowie to, np. to right lub to top left. Domyślną wartością tego parametru funkcji linear-gradient() jest wartość to bottom
kolor - jest wymaganym parametrem funkcji linear-gradient(), określa dany kolor gradientu liniowego - poznaj sposoby zapisywania kolorów w CSS
pozycja - określa, od którego oraz do którego miejsca ma zostać tworzony dany kolor gradientu liniowego. Więcej możesz dowiedzieć się z działu pierwszego - CSS3 - Gradienty liniowe oraz promieniste.

Przy określaniu gradientu liniowego dla danego elementu HTML możemy podać więcej kombinacji parametrów kolor pozycja, które oddzielamy od siebie przecinkiem, dzięki czemu nasz gradient liniowy może składać się z większej liczby kolorów.

Przykład
tło w tym elemencie div zostało wypełnione gradientem liniowym, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-image wraz z funkcją linear-gradient(), w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: to right, #FFF 0%, #F00 100%
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    background-color:#DFF;
    padding:15px;
    background-image:linear-gradient(to right, #FFF 0%, #F00 100%);
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   tło w tym elemencie div zostało wypełnione gradientem liniowym, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-image wraz z funkcją linear-gradient(), w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: to right, #FFF 0%, #F00 100%
  </div>

 </body>
</html>

repeating-linear-gradient()

repeating-linear-gradient() - określamy tak samo jak funkcję linear-gradient(). Funkcja repeating-linear-gradient() działa tak samo jak funkcja linear-gradient() z tą różnicą, że jeżeli dany gradient liniowy nie wypełnił całego obszaru elementu HTML to zostanie on powtórzony tak, aby wspomniany obszar elementu HTML został w całości wypełniony.

Przykład
tło w tym elemencie div zostało wypełnione powtarzającym się gradientem liniowym, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-image wraz z funkcją repeating-linear-gradient(), w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: to top, #FFF 0%, #DDD 10%, #09C 20%
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    background-color:#DFF;
    padding:15px;
    background-image:repeating-linear-gradient(to top, #FFF 0%, #DDD 10%, #09C 20%);
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   tło w tym elemencie div zostało wypełnione powtarzającym się gradientem liniowym, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-image wraz z funkcją repeating-linear-gradient(), w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: to top, #FFF 0%, #DDD 10%, #09C 20%
  </div>

 </body>
</html>

radial-gradient()

radial-gradient() - za pomocą funkcji radial-gradient() możemy określić gradient promienisty dla tła danego elementu HTML.

( rozmiar kształt miejsce, kolor pozycja, ... )
rozmiar - określa rozmiar kształtu gradientu promienistego, wartością domyślną tego parametru jest wartość farthest-corner, oprócz niej mamy do dyspozycji następujące wartości: closest-side, farthest-side, closest-corner oraz różne inne wartości, które możemy określić za pomocą jednostek CSS, np. px, czyli pikseli, możemy podać dwie wartości, pierwsza z nich będzie odpowiadała za poziomy rozmiar gradientu promienistego, natomiast druga z nich będzie odpowiadała za pionowy rozmiar gradientu promienistego

Uwaga Jeżeli chcemy skorzystać z wartości: closest-side, farthest-side, closest-corner, farthest-corner to należy podać tylko jedną wartość.
Wyjaśnienie wspomnianych dodatkowych wartości
closest-side - rozciągnięcie gradientu promienistego do najbliższych krawędzi danego elementu HTML
farthest-side - rozciągnięcie gradientu promienistego do najbardziej oddalonych krawędzi danego elementu HTML
closest-corner - rozciągnięcie gradientu promienistego do najbliższego rogu danego elementu HTML
farthest-corner - rozciągnięcie gradientu promienistego do najbardziej oddalonego rogu danego elementu HTML
kształt - określa kształt gradientu promienistego, do dyspozycji mamy wartość circle oraz wartość ellipse, domyślną wartością tego parametru jest wartość circle, lecz tylko jeżeli jako rozmiar podaliśmy jedną wartość, w innym wypadku wartością domyślną tego parametru jest wartość ellipse, która odpowiada za eliptyczny kształt gradientu promienistego (wartość circle określa okrągły kształt)
miejsce - domyślną wartością tego parametru funkcji radial-gradient() jest wartość at center, wspomniany parametr określa miejsce, od którego ma być tworzony dany gradient promienisty, aby określić ten parametr możemy użyć kierunków lub kombinacji kierunków, które podajemy po słowie at, np. at right lub at top left, możemy również używać innych jednostek jakie występują w języku CSS, np. procenty, czyli %, jeżeli podamy jedną wartość to będzie ona liczona od lewej krawędzi danego elementu HTML (domyślnie druga wartość jest rozpoznawana przez przeglądarkę internetową jako wartość center), natomiast jeżeli podamy dwie wartości to pierwsza z nich będzie liczona od lewej krawędzi danego elementu HTML, a druga wartość będzie liczona od górnej krawędzi danego elementu HTML
kolor - jest wymaganym parametrem funkcji radial-gradient(), określa dany kolor gradientu promienistego - poznaj sposoby zapisywania kolorów w CSS
pozycja - określa, od którego oraz do którego miejsca ma zostać tworzony dany kolor gradientu promienistego. Więcej możesz dowiedzieć się z działu pierwszego - CSS3 - Gradienty liniowe oraz promieniste.

Przy określaniu gradientu promienistego dla danego elementu HTML możemy podać więcej kombinacji parametrów kolor pozycja, które oddzielamy od siebie przecinkiem, dzięki czemu nasz gradient promienisty może składać się z większej liczby kolorów.

Przykład
tło w tym elemencie div zostało wypełnione gradientem promienistym, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-image wraz z funkcją radial-gradient(), w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: ellipse, #FFF 0%, #555 100%
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    background-color:#DFF;
    padding:15px;
    background-image:radial-gradient(ellipse, #FFF 0%, #555 100%);
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   tło w tym elemencie div zostało wypełnione gradientem promienistym, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-image wraz z funkcją radial-gradient(), w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: ellipse, #FFF 0%, #555 100%
  </div>

 </body>
</html>

repeating-radial-gradient()

repeating-radial-gradient() - określamy tak samo jak funkcję radial-gradient(). Funkcja repeating-radial-gradient() działa tak samo jak funkcja radial-gradient() z tą różnicą, że jeżeli dany gradient promienisty nie wypełnił całego obszaru elementu HTML to zostanie on powtórzony tak, aby wspomniany obszar elementu HTML został w całości wypełniony.

Przykład
tło w tym elemencie div zostało wypełnione powtarzającym się gradientem promienistym, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-image wraz z funkcją repeating-radial-gradient(), w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: ellipse, #EEE, #FDD 30px, #FDD700 40px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    background-color:#DFF;
    padding:15px;
    background-image:repeating-radial-gradient(ellipse, #EEE, #FDD 30px, #FDD700 40px);
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   tło w tym elemencie div zostało wypełnione powtarzającym się gradientem promienistym, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-image wraz z funkcją repeating-radial-gradient(), w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: ellipse, #EEE, #FDD 30px, #FDD700 40px
  </div>

 </body>
</html>

none

none - jest to wartość domyślna, dzięki której element HTML nie posiada tła obrazkowego. Możemy ją również wykorzystać do usunięcia istniejącego tła określonego przez właściwość background-image.

Przykład
domyślnie tło elementu HTML nie jest wypełnione obrazkiem
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie tło elementu HTML nie jest wypełnione obrazkiem
  </div>

 </body>
</html>