Ostatnio edytowany:

source

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu "source"

Element source reprezentuje zasób internetowy, który ma pełnić rolę alternatywnego (zamiennego) zasobu internetowego, który może być reprezentowany przez któryś z elementów HTML należących do kategorii element media.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie "source"

kategoria ogólna
 • brak
kontekst zewnętrzny
 • jako element dziecko elementu media przed jakąkolwiek ewentualną zawartością opływającą lub ewentualnymi elementami track wspomnianego elementu media

  Przykładowy Kod HTML

  <figure>
   <figcaption>Przykładowe wideo</figcaption>
  
   <video controls>
    <source src="wideo-01.mp4">
    <source src="wideo-01.ogg">
   </video>
  </figure>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowych elementów "source" jest element "video", dla którego wspomniane elementy "source" są elementami dziećmi. Wspomniany element "video" jest jednym z elementów HTML, które należą do kategorii elementy media, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "video", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "source".

  Przykładowy Kod HTML

  <figure>
   <figcaption>Przykładowe wideo</figcaption>
  
   <video controls>
    <source src="wideo-01.mp4">
    <source src="wideo-01.ogg">
    <track src="polskie-napisy-01.vtt" kind="subtitles" srclang="pl" default>
   </video>
  </figure>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowych elementów "source" jest element "video", dla którego wspomniane elementy "source" są elementami dziećmi. Wspomniany element "video" jest jednym z elementów HTML, które należą do kategorii elementy media. Ponadto wspomniane elementy "source" występują przed elementem "track", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "video", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "source".

  Przykładowy Kod HTML

  <figure>
   <figcaption>Przykładowe wideo</figcaption>
  
   <video controls>
    <source src="wideo-01.mp4">
    <source src="wideo-01.ogg">
  
    <p>
     Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje elementu "video"
    </p>
   </video>
  </figure>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowych elementów "source" jest element "video", dla którego wspomniane elementy "source" są elementami dziećmi. Wspomniany element "video" jest jednym z elementów HTML, które należą do kategorii elementy media. Ponadto wspomniane elementy "source" występują przed zawartością opływającą elementu "video", którą w tym wypadku jest element "p", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "video", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "source".

  Przykładowy Kod HTML

  <figure>
   <figcaption>Przykładowe wideo</figcaption>
  
   <video controls>
    <source src="wideo-01.mp4">
    <source src="wideo-01.ogg">
    <track src="polskie-napisy-01.vtt" kind="subtitles" srclang="pl" default>
  
    <p>
     Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje elementu "video"
    </p>
   </video>
  </figure>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowych elementów "source" jest element "video", dla którego wspomniane elementy "source" są elementami dziećmi. Wspomniany element "video" jest jednym z elementów HTML, które należą do kategorii elementy media. Ponadto wspomniane elementy "source" występują przed elementem "track" oraz przed zawartością opływającą elementu "video", którą w tym wypadku jest element "p", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "video", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "source".
kontekst wewnętrzny
 • brak
wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
składnia HTML
 • <source>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • zawsze
CSS display
 • none

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu "source"

source {
 display:none;
}

Interpretacja elementu "source"

Firefox
tak
Google Chrome
tak
Safari
tak
Opera
tak
Internet Explorer
tak, lecz od wersji 9
Edge
tak

Opis atrybutów elementu "source"

src

Przeznaczenie atrybutu "src"

Atrybut src wykorzystany wraz z elementem source określa adres zasobu internetowego, który powinien być reprezentowany przez dany element source.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "src"

URL
Należy podać niepusty ciąg znaków w formie adresu URL.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <audio controls>
   <source src="http://webkod.pl/content/html/utwor-01.wav">
   <source src="http://webkod.pl/content/html/utwor-01.mp3">
  </audio>

 </body>
</html>

Rezultat

Zasobem internetowym, który powinien być reprezentowany przez przykładowy element "source" jest zasób internetowy "utwor-01.mp3" znajdujący się pod adresem "http://webkod.pl/content/html/utwor-01.mp3", dlatego do wspomnianego elementu "source" został dodany atrybut "src" wraz z wartością "http://webkod.pl/content/html/utwor-01.mp3".

type

Przeznaczenie atrybutu "type"

Atrybut type wykorzystany wraz z elementem source określa informację o typie MIME, jaki posiada zasób internetowy reprezentowany przez dany element source. Jeżeli typ MIME określony przez nas za pomocą wartości danego atrybutu "type" nie będzie zgadzał się z typem MIME posiadanym przez zasób internetowy reprezentowany przez dany element "source", wtedy wspomniany zasób internetowy będzie traktowany przez przeglądarkę internetową jako zasób nieistniejący.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "type"

typ MIME
Należy podać ciąg znaków w formie typu MIME.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <audio controls>
   <source src="http://webkod.pl/content/html/utwor-01.wav" type="audio/wav">
   <source src="http://webkod.pl/content/html/utwor-01.mp3" type="audio/mpeg">
  </audio>

 </body>
</html>

Rezultat

Ponieważ do przykładowego elementu "source" został dodany atrybut "type" wraz z wartością "audio/mpeg" wspomniany element "source" reprezentujący zasób internetowy znajdujący się pod adresem "http://webkod.pl/content/html/utwor-01.mp3" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że typem MIME, jaki posiada wspomniany zasób internetowy jest typ wskazujący na plik typu MP3.