Ostatnio edytowany:

img

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu "img"

Element img reprezentuje zasób internetowy w postaci pliku graficznego typu .png, .gif, .jpeg, .pdf, .xml (z SVG), .apng, .svg lub .mng.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie "img"

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny
 • element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst wbudowany

  Przykładowy Kod HTML

  <figure>
   <figcaption>Mój ulubiony owoc</figcaption>
   <img src="owoc-01.png" alt="zdjęcie czereśni">
  </figure>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "img" jest element "figure". Wspomniany element "figure" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst wbudowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "figure", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "img".
kontekst wewnętrzny
 • brak
wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
składnia HTML
 • <img>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • zawsze
CSS display
 • inline-block (jeżeli zasób internetowy reprezentowany przez dany element img został poprawnie dołączony do danego dokumentu HTML)
 • inline (jeżeli zasób internetowy reprezentowany przez dany element img nie został poprawnie dołączony do danego dokumentu HTML)

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu "img"

/* jeżeli element "img" posiada atrybut "usemap" */
img[usemap] {
 color:#00F;
}

/* jeżeli zasób internetowy reprezentowany przez element "img" został poprawnie dołączony do dokumentu HTML */
img {
 display:inline-block;
}

Interpretacja elementu "img"

Firefox
tak
Google Chrome
tak
Safari
tak
Opera
tak
Internet Explorer
tak Interpretuje atrybut crossorigin, lecz od wersji "11".
Edge
tak

Opis atrybutów elementu "img"

alt

Przeznaczenie atrybutu "alt"

Atrybut alt wykorzystany wraz z elementem img określa treść alternatywną (zamienną) w postaci tekstu, który powinien pojawić się w oknie przeglądarki internetowej w sytuacji gdy obrazek reprezentowany przez dany element img nie może (z jakiegoś powodu) zostać obsłużony przez przeglądarkę internetową.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "alt"

tekst alternatywny
Należy podać ciąg znaków, który chcemy aby został wykorzystany przez przeglądarkę internetową do określenia interesującego nas tekstu alternatywnego.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <img src="http://webkod.pl/content/html/zwierze-1.png" alt="zdjęcie lwa">

 </body>
</html>

Rezultat

zdjęcie lwa
Zasobem internetowym reprezentowanym przez przykładowy element "img" jest obrazek znajdujący się pod adresem "http://webkod.pl/content/html/zwierze-1.png", jednak wspomniany adres obrazka jest nieprawidłowy, dlatego przeglądarka internetowa nie mogła wyświetlić w swoim oknie wspomnianego obrazka, lecz przeglądarka internetowa wyświetliła w swoim oknie treść alternatywną w postaci ciągu znaków "zdjęcie lwa", ponieważ do wspomnianego elementu "img" został dodany atrybut "alt" wraz z wartością "zdjęcie lwa".

crossorigin

Przeznaczenie atrybutu "crossorigin"

Atrybut crossorigin wykorzystany wraz z elementem img określa, w jaki sposób dany element img reprezentujący zasób internetowy ma reagować na mechanizm umożliwiający wymienianie się zasobami internetowymi pomiędzy serwerami znajdującymi się w różnych domenach (tzw. CORS, czyli Cross-Origin Resource Sharing).

Wartość Domyślna

 • BRAK (gdy pominęliśmy atrybut)
 • anonymous (gdy nie podaliśmy wartości)
 • anonymous (gdy podaliśmy wartość nieprawidłową)

Wartości atrybutu "crossorigin"

anonymous
Wartość anonymous oznacza, że nie jest wymagane potwierdzenie tożsamości użytkownika.
use-credentials
Wartość use-credentials oznacza, że jest wymagane potwierdzenie tożsamości użytkownika, np. za pomocą COOKIES (tzw. ciasteczka), za pomocą certyfikatu SSL po stronie klienta lub za pomocą uwierzytelnienia HTTP.

height

Przeznaczenie atrybutu "height"

Atrybut height wykorzystany wraz z elementem img określa wartość wysokości, jaką powinien posiadać dany element img.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "height"

liczba
Należy podać nieujemną liczbę całkowitą.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <img src="http://webkod.pl/content/html/zwierze-01.png" height="150" alt="zdjęcie lwa">

 </body>
</html>

Rezultat

zdjęcie lwa
Wartość wysokości przykładowego elementu "img" wynosi "150" pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu "img" został dodany atrybut "height" wraz z wartością "150".

ismap

Przeznaczenie atrybutu "ismap"

Atrybut ismap wykorzystany wraz z elementem img określa czy informacja o współrzędnych kliknięcia na obrazek reprezentowany przez dany element img powinna zostać dołączona do adresu URI. Atrybut "ismap" ma sens tylko wtedy gdy dany element "img" jest elementem potomkiem elementu a, który posiada atrybut href.

Wartość Domyślna

 • BRAK (gdy pominęliśmy atrybut)
 • wartość pusta (gdy nie podaliśmy wartości)

Wartości atrybutu "ismap"

ismap
Atrybut ismap jest atrybutem logicznym elementu img.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <p>
   <a href="http://webkod.pl/kurs-html/tagi/zawartosc-osadzona/element-img">
    <img src="http://webkod.pl/content/html/zwierze-01.png" alt="obrazek reprezentujący mapę współrzędnych" ismap>
   </a>
  </p>

 </body>
</html>

Rezultat

W momencie kliknięcia przez użytkownika na obrazek reprezentowany przez przykładowy element "img" współrzędne wspomnianego kliknięcia zostaną dołączone do adresu zasobu internetowego reprezentowanego przez element "a", który jest elementem przodkiem wspomnianego elementu "img", ponieważ do wspomnianego elementu "img" został dodany atrybut "ismap".

src

Przeznaczenie atrybutu "src"

Atrybut src wykorzystany wraz z elementem img określa adres zasobu internetowego, który powinien być reprezentowany przez dany element img.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "src"

URL
Należy podać niepusty ciąg znaków w formie adresu URL.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <img src="http://webkod.pl/content/html/zwierze-01.png" alt="zdjęcie lwa">

 </body>
</html>

Rezultat

zdjęcie lwa
Zasobem internetowym, który powinien być reprezentowany przez przykładowy element "img" jest zasób internetowy "zwierze-01.png" znajdujący się pod adresem "http://webkod.pl/content/html/zwierze-01.png", dlatego do wspomnianego elementu "img" został dodany atrybut "src" wraz z wartością "http://webkod.pl/content/html/zwierze-01.png".

usemap

Przeznaczenie atrybutu "usemap"

Atrybut usemap wykorzystany wraz z elementem img określa, która mapa klikalnych obszarów powinna zostać powiązana z danym elementem img.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "usemap"

map name
Należy podać (bezpośrednio po znaku # (HASH)) wartość atrybutu name interesującego nas elementu map.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <map name="mapa-1">
   <area href="http://webkod.pl/kurs-html/tagi/zawartosc-osadzona/element-audio" shape="poly" coords="19,26,19,130,129,130" alt="opis elementu - audio">
   <area href="http://webkod.pl/kurs-html/tagi/zawartosc-osadzona/element-video" shape="rect" coords="172,23,279,130" alt="opis elementu - video">
   <area href="http://webkod.pl/kurs-html/tagi/zawartosc-osadzona/element-object" shape="circle" coords="74,227,56" alt="opis elementu - object">
   <area href="http://webkod.pl/kurs-html/tagi/zawartosc-osadzona/element-embed" shape="poly" coords="175,171,253,163,209,207,269,188,265,278,231,238,192,278" alt="opis elementu - embed">
  </map>

  <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-02.png" usemap="#mapa-1" alt="mapa klikalnych obszarów">

 </body>
</html>

Rezultat

opis elementu - audio opis elementu - video opis elementu - object opis elementu - embed mapa klikalnych obszarów
Mapa klikalnych obszarów reprezentowana przez element "map" posiadający atrybut "name" o wartości "mapa-1" została powiązana z przykładowym elementem "img", ponieważ do wspomnianego elementu "img" został dodany atrybut "usemap" wraz z wartością "#mapa-1".

width

Przeznaczenie atrybutu "width"

Atrybut width wykorzystany wraz z elementem img określa wartość szerokości, jaką powinien posiadać dany element img.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "width"

liczba
Należy podać nieujemną liczbę całkowitą.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <img src="http://webkod.pl/content/html/zwierze-01.png" width="200" alt="zdjęcie lwa">

 </body>
</html>

Rezultat

zdjęcie lwa
Wartość szerokości przykładowego elementu "img" wynosi "200" pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu "img" został dodany atrybut "width" wraz z wartością "200".