resize

Za pomocą właściwości resize możemy sprawić, aby użytkownik mógł zmienić rozmiary danego elementu HTML po przez chwycenie i przeciągnięcie kursorem myszki jego prawego dolnego rogu. Aby właściwość oddziaływała na dany element HTML, musi on posiadać dodatkowo właściwość overflow wraz z wartością różną od visible.

Dostępne wartości dla właściwości resize
Wartość Opis
both umożliwia zmianę szerokości oraz wysokości elementu przez użytkownika
vertical umożliwia zmianę wysokości elementu przez użytkownika
horizontal umożliwia zmianę szerokości elementu przez użytkownika
none uniemożliwia zmianę rozmiaru elementu przez użytkownika
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości resize
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość resize możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych. Dodatkowo element musi posiadać wartość właściwości overflow różną od visible.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
animowanie nie
Interpretacja właściwości resize
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer nie
Właściwość resize pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - resize

both

both - umożliwia użytkownikowi zmianę wysokości i szerokości elementu.

Przykład
przeciągnij prawy dolny róg tego elementu p, aby zmienić jego szerokość i wysokość, jest to możliwe, dzięki temu że do wspomnianego elementu p została dodana właściwość resize wraz z wartością both
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    resize:both;
    overflow:auto;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   przeciągnij prawy dolny róg tego elementu p, aby zmienić jego szerokość i wysokość, jest to możliwe, dzięki temu że do wspomnianego elementu p została dodana właściwość resize wraz z wartością both
  </p>

 </body>
</html>

vertical

vertical - umożliwia użytkownikowi zmianę wysokości elementu.

Przykład
przeciągnij prawy dolny róg tego elementu p, aby zmienić jego wysokość, jest to możliwe, dzięki temu że do wspomnianego elementu p została dodana właściwość resize wraz z wartością vertical
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    resize:vertical;
    overflow:auto;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   przeciągnij prawy dolny róg tego elementu p, aby zmienić jego wysokość, jest to możliwe, dzięki temu że do wspomnianego elementu p została dodana właściwość resize wraz z wartością vertical
  </p>

 </body>
</html>

horizontal

horizontal - umożliwia użytkownikowi zmianę szerokości elementu.

Przykład
przeciągnij prawy dolny róg tego elementu p, aby zmienić jego szerokość, jest to możliwe, dzięki temu że do wspomnianego elementu p została dodana właściwość resize wraz z wartością horizontal
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    resize:horizontal;
    overflow:auto;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   przeciągnij prawy dolny róg tego elementu p, aby zmienić jego szerokość, jest to możliwe, dzięki temu że do wspomnianego elementu p została dodana właściwość resize wraz z wartością horizontal
  </p>

 </body>
</html>

none

none - uniemożliwia użytkownikowi zmianę wysokości i szerokości elementu. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie nie możesz zmienić rozmiarów elementu HTML po przez przeciągnięcie jego dolnego prawego rogu
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    overflow:auto;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   domyślnie nie możesz zmienić rozmiarów elementu HTML po przez przeciągnięcie jego dolnego prawego rogu
  </p>

 </body>
</html>