pointer-events

Za pomocą właściwości pointer-events możemy wyłączyć takie zdarzenia jak kliknięcie na dany element HTML lub najechanie na dany element HTML kursorem myszki lub dotknięcie danego elementu HTML na ekranie dotykowym urządzenia.

Dostępne wartości dla właściwości pointer-events
Wartość Opis
none wyłączenie niektórych zdarzeń elementu HTML
auto obsługa wszystkich domyślnych zdarzeń przez element HTML
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości pointer-events
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość pointer-events możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • auto
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości pointer-events
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 11+ tak, lecz od wersji 11 Nie działa, gdy dodamy tą właściwość bezpośrednio do elementów HTML, które reprezentują link (takim elementem jest na przykład element a).
Właściwość pointer-events nie należy do żadnej oficjalnej specyfikacji CSS

none

none - brak obsługi niektórych zdarzeń przez dany element HTML. Mowa tu o takich zdarzeniach jak: kliknięcie w dany element HTML, najechanie na dany element HTML kursorem myszki, dotknięcie danego elementu HTML na ekranie dotykowym.

Przykład

element p, który został zaprezentowany powyżej, oraz wszystkie elementy HTML, które znajdują się w zawartości wspomnianego elementu p nie reagują na niektóre zdarzenia, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość pointer-events wraz z wartością none

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    pointer-events:none;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   <a href="#">przykładowy link</a>
  </p>

 </body>
</html>

auto

auto - obsługa wszystkich domyślnych zdarzeń przez dany element HTML. Jest to wartość domyślna.

Przykład

domyślnie element HTML obsługuje wszystkie jego domyślne zdarzenia bez żadnych przeszkód

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   <a href="#">przykładowy link</a>
  </p>

 </body>
</html>