Selektor :default

Selektor :default - wykorzystywany dla elementów formularza, które są domyślną opcją. Selektor określa wygląd następujących elementów:

Selektor :default określa wygląd następujących elementów
element z atrybutem checked o wartości checked
element z atrybutem selected o wartości selected
pierwszy element formularza HTML, który jest elementem input typu submit lub image

Wzór selektora :default

:default {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor :default

option:default {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
input:default Do każdego elementu option w danym dokumencie HTML, który zawiera w sobie atrybut selected o wartości selected
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor :default

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   option:default {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <form>
   <select>
    <option>rock</option>
    <option>pop</option>
    <option>techno</option>
    <option selected="selected">trance</option>
   </select>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

Interpretacja selektora :default
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer nie
Selektor istnieje od specyfikacji CSS3/4