Ostatnio edytowany:

:default

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie selektora :default

   :default { ... }
  

Selektor :default odwołuje się do każdego elementu HTML, którego cechy w danym momencie spełniają zasadę pseudoklasy :default.

Cechy elementu HTML spełniają zasadę pseudoklasy :default, gdy w danym momencie dany element HTML traktowany jest przez przeglądarkę internetową jako jeden z elementów domyślnych danego zbioru elementów HTML.

Dodatkowe techniczne informacje o selektorze :default

ograniczenie - elementy HTML
 • pierwszy w kolejności (w danym momencie) element button, który służy do zatwierdzenia formularza HTML, z którym został powiązany
 • pierwszy w kolejności (w danym momencie) element input, który służy do zatwierdzenia formularza HTML, z którym został powiązany
 • element input typu checkbox posiadający w danym momencie atrybut checked
 • element input typu radio posiadający w danym momencie atrybut checked
 • element option posiadający w danym momencie atrybut selected
ograniczenie - właściwości CSS
 • brak

Przykładowa reguła CSS, selektor :default

button:default {
 outline:3px solid red;
}

Wyjaśnienie przykładowej reguły CSS

   button:default { outline:3px solid red; }
  
button:default

Do każdego elementu button, który jako pierwszy w kolejności służy do zatwierdzenia formularza HTML, z którym został powiązany

outline

dodaj właściwość CSS, która zmieni obrys elementu HTML

3px solid red

na obrys o szerokości trzech pikseli, stylu solid oraz kolorze czerwonym

Kod źródłowy przykładowego dokumentu HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   button:default {
    outline:3px solid red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <form action="http://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <label>
    Podaj imię:
    <input type="text" name="imie">
   </label>

   <button type="submit" formmethod="get">zatwierdź - 1</button>
   <button type="submit" formmethod="post">zatwierdź - 2</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Zmieniony styl wyglądu swojego obrysu posiada tylko ten element "button", który jako pierwszy w kolejności służy do zatwierdzenia formularza HTML, z którym został powiązany.

Interpretacja selektora :default

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Nie tyczy się elementu HTML reprezentującego pole wyboru typu checkbox lub pole wyboru typu radio.

Opera

tak

Internet Explorer

nie

Edge

nie

Zobacz więcej informacji o interpretacji selektora .