margin-left

Za pomocą właściwości margin-left możemy dodać do elementu HTML lewy zewnętrzny margines.

Dostępne wartości dla właściwości margin-left
Wartość Opis
wartość określenie własnej wartości lewego marginesu zewnętrznego
auto automatyczna wartość lewego marginesu zewnętrznego
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości margin-left
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość margin-left możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
animowanie tak
Interpretacja właściwości margin-left
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość margin-left pojawiła się od specyfikacji CSS1

wartość wyrażona w dostępnej jednostce

wartość - do zmiany wartości lewego zewnętrznego marginesu elementu HTML możemy użyć wartości wyrażonych w różnych jednostkach występujących w CSS.

Przykład
wartość lewego zewnętrznego marginesu w tym elemencie div wynosi 100 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość margin-left wraz z wartością 100px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    margin-left:100px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   wartość lewego zewnętrznego marginesu w tym elemencie div wynosi 100 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość margin-left wraz z wartością 100px
  </div>

 </body>
</html>

auto

auto - wartość lewego zewnętrznego marginesu zostanie określona automatycznie przez przeglądarkę internetową.

Ponadto, jeżeli dla lewego i prawego marginesu elementu blokowego ustawimy szerokość na auto, to przeglądarka postara się dobrać dla danego elementu HTML jednakowe wartości tych marginesów, dzięki czemu element HTML zostanie wyśrodkowany.

Przykład
wartość lewego zewnętrznego marginesu w tym elemencie div została ustalona automatycznie przez przeglądarkę internetową, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość margin-left wraz z wartością auto
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:350px;
    margin-left:auto;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   wartość lewego zewnętrznego marginesu w tym elemencie div została ustalona automatycznie przez przeglądarkę internetową, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość margin-left wraz z wartością auto
  </div>

 </body>
</html>