Ostatnio edytowany:

th

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu "th"

Element th reprezentuje jedną komórkę tabeli HTML pełniącą rolę nagłówka wiersza lub kolumny.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie "th"

kategoria ogólna
 • brak
kontekst zewnętrzny
 • jako element dziecko elementu tr

  Przykładowy Kod HTML

  <table>
   <caption>Ilość przedmiotów w magazynie</caption>
  
   <thead>
    <tr>
     <th>przedmiot</th>
     <th>ilość</th>
    </tr>
   </thead>
  
   <tbody>
    <tr>
     <th>szafa</th>
     <td>10</td>
    </tr>
  
    <tr>
     <th>stół</th>
     <td>5</td>
    </tr>
   </tbody>
  
   <tfoot>
    <tr>
     <th>suma</th>
     <td>15</td>
    </tr>
   </tfoot>
  </table>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowych elementów "th" są elementy "tr", dla których wspomniane elementy "th" są elementami dziećmi, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "tr", element "tr", element "tr" oraz element "tr", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "th".
kontekst wewnętrzny
 • zawartość opływająca, lecz nie następujące elementy HTML jako elementy potomkowie: header, footer, elementy HTML należące do kategorii nagłówek zawartości, elementy HTML należące do kategorii sekcja zawartości

  Przykładowy Kod HTML

  <table>
   <caption>Ilość przedmiotów w magazynie</caption>
  
   <thead>
    <tr>
     <th><b>przedmiot</b></th>
     <th><b>ilość</b></th>
    </tr>
   </thead>
  
   <tbody>
    <tr>
     <th><b>szafa</b></th>
     <td>10</td>
    </tr>
  
    <tr>
     <th><b>stół</b></th>
     <td>5</td>
    </tr>
   </tbody>
  
   <tfoot>
    <tr>
     <th><b>suma</b></th>
     <td>15</td>
    </tr>
   </tfoot>
  </table>
  Kontekstem wewnętrznym przykładowych elementów "th" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca oraz które nie są zakazanym kontekstem wewnętrznym elementu "th", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "b", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla poszczególnych elementów "th".
wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
 • brak
składnia HTML
 • <th> ... </th>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • tag może zostać pominięty, lecz tylko jeżeli bezpośrednio po danym elemencie th występuje element td lub element th lub jeżeli bezpośrednio po danym elemencie th nie występuje żadna inna zawartość, która z założenia miałaby należeć do zawartości elementu rodzica danego elementu th
CSS display
 • table-cell

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu "th"

th {
 display:table-cell;
 text-align:center;
 font-weight:bold;
 vertical-align:inherit;
 padding:1px;
}

table[border] th {
 border-width:1px;
 border-style:inset;
}

Interpretacja elementu "th"

Firefox
tak
Google Chrome
tak Nie interpretuje wartości 0 atrybutu rowspan.
Safari
tak Nie interpretuje wartości 0 atrybutu rowspan.
Opera
tak Nie interpretuje wartości 0 atrybutu rowspan.
Internet Explorer
tak Nie interpretuje wartości 0 atrybutu rowspan.
Edge
tak Nie interpretuje wartości 0 atrybutu rowspan.

Opis atrybutów elementu "th"

abbr

Przeznaczenie atrybutu "abbr"

Atrybut abbr wykorzystany wraz z elementem th określa alternatywną (zamienną) treść w postaci tekstu dla treści reprezentowanej przez zawartość danego elementu th.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "abbr"

tekst alternatywny
Należy podać ciąg znaków, który chcemy aby został wykorzystany przez przeglądarkę internetową do określenia interesującego nas tekstu alternatywnego.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <table border="1">
   <caption>Owoce Świata</caption>

   <thead>
    <tr>
     <th abbr="zakres od A do I">A - I</th>
     <th abbr="zakres od J do R">J - R</th>
     <th abbr="zakres od S do Z">S - Z</th>
    </tr>
   </thead>

   <tbody>
    <tr>
     <td>ananas</td>
     <td>jabłko</td>
     <td>truskawka</td>
    </tr>

    <tr>
     <td>banan</td>
     <td>kokos</td>
     <td>winogrono</td>
    </tr>

    <tr>
     <td>cytryna</td>
     <td>malina</td>
     <td>wiśnia</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>

Rezultat

Owoce Świata
A - I J - R S - Z
ananas jabłko truskawka
banan kokos winogrono
cytryna malina wiśnia
Ponieważ do przykładowego elementu "th" został dodany atrybut "abbr" wraz z wartością "zakres od J do R" wspomniany element "th", którego zawartość reprezentuje treść w postaci ciągu znaków "J - R" zawiera dodatkową treść alternatywną w postaci wspomnianego ciągu znaków "zakres od J do R", który to ciąg znaków "zakres od J do R" może zostać wykorzystany przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej służący do czytania treści stron internetowych.

colspan

Przeznaczenie atrybutu "colspan"

Atrybut colspan wykorzystany wraz z elementem th określa liczbę kolumn danej tabeli HTML, których komórki mają ulec poziomemu scaleniu względem danego elementu th.

Wartość Domyślna

 • 1 (w każdej sytuacji)

Wartości atrybutu "colspan"

liczba
Należy podać liczbę całkowitą większą od zera.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <table border="1">
   <caption>Rośliny Świata</caption>

   <tbody>
    <tr>
     <th>zakres</th>
     <th colspan="3">owoce</th>
    </tr>

    <tr>
     <th>A - I</th>
     <td>ananas</td>
     <td>banan</td>
     <td>cytryna</td>
    </tr>

    <tr>
     <th>J - R</th>
     <td>jabłko</td>
     <td>kokos</td>
     <td>malina</td>
    </tr>

    <tr>
     <th>S - Z</th>
     <td>truskawka</td>
     <td>winogrono</td>
     <td>wiśnia</td>
    </tr>
   </tbody>

   <tbody>
    <tr>
     <th>zakres</th>
     <th colspan="3">warzywa</th>
    </tr>

    <tr>
     <th>A - I</th>
     <td>bakłażan</td>
     <td>cebula</td>
     <td>fasola</td>
    </tr>

    <tr>
     <th>J - R</th>
     <td>kalafior</td>
     <td>marchew</td>
     <td>ogórek</td>
    </tr>

    <tr>
     <th>S - Z</th>
     <td>rzodkiew</td>
     <td>sałata</td>
     <td>szpinak</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>

Rezultat

Rośliny Świata
zakres owoce
A - I ananas banan cytryna
J - R jabłko kokos malina
S - Z truskawka winogrono wiśnia
zakres warzywa
A - I bakłażan cebula fasola
J - R kalafior marchew ogórek
S - Z rzodkiew sałata szpinak
Przykładowy element "th" został scalony względem komórek trzech kolumn tabeli HTML, ponieważ do wspomnianego elementu "th" został dodany atrybut "colspan" wraz z wartością "3".

headers

Przeznaczenie atrybutu "headers"

Atrybut headers wykorzystany wraz z elementem th określa, z którym elementem th powinien zostać powiązany dany element th.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "headers"

th id
Należy podać wartość atrybutu id interesującego nas elementu th.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <table border="1">
   <caption>Grupowanie roślin według koloru</caption>

   <thead>
    <tr>
     <th id="czerwone">czerwone</th>
     <th id="globalne">rośliny świata</th>
     <th id="zielone">zielone</th>
    </tr>
   </thead>

   <tbody>
    <tr>
     <td>truskawka</td>
     <th headers="czerwone globalne zielone">owoce</th>
     <td>kiwi</td>
    </tr>

    <tr>
     <td>pomidor</td>
     <th headers="czerwone globalne zielone">warzywa</th>
     <td>ogórek</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>

Rezultat

Grupowanie roślin według koloru
czerwone rośliny świata zielone
truskawka owoce kiwi
pomidor warzywa ogórek
Ponieważ do przykładowego elementu "th" został dodany atrybut "headers" wraz z wartością "czerwone globalne zielone" wspomniany element "th", którego zawartość reprezentuje treść w postaci ciągu znaków "owoce" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że wspomniany element "th" został powiązany z elementem "th" posiadającym atrybut "id" o wartości "czerwone", z elementem "th" posiadającym atrybut "id" o wartości "globalne" oraz z elementem "th" posiadającym atrybut "id" o wartości "zielone".
Możemy podać kilka wartości oddzielonych od siebie przynajmniej jednym znakiem spacji.

rowspan

Przeznaczenie atrybutu "rowspan"

Atrybut rowspan wykorzystany wraz z elementem th określa liczbę wierszy danej tabeli HTML, których komórki mają ulec pionowemu scaleniu względem danego elementu th.

Wartość Domyślna

 • 1 (w każdej sytuacji)

Wartości atrybutu "rowspan"

liczba
Należy podać liczbę całkowitą większą od zera.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <table border="1">
   <caption>Rośliny Świata</caption>

   <thead>
    <tr>
     <th>grupy</th>
     <th>A - I</th>
     <th>J - R</th>
     <th>S - Z</th>
    </tr>
   </thead>

   <tbody>
    <tr>
     <th rowspan="3">owoce</th>
     <td>ananas</td>
     <td>jabłko</td>
     <td>truskawka</td>
    </tr>

    <tr>
     <td>banan</td>
     <td>kokos</td>
     <td>winogrono</td>
    </tr>

    <tr>
     <td>cytryna</td>
     <td>malina</td>
     <td>wiśnia</td>
    </tr>
   </tbody>

   <tbody>
    <tr>
     <th rowspan="3">warzywa</th>
     <td>bakłażan</td>
     <td>kalafior</td>
     <td>rzodkiew</td>
    </tr>

    <tr>
     <td>cebula</td>
     <td>marchew</td>
     <td>sałata</td>
    </tr>

    <tr>
     <td>fasola</td>
     <td>ogórek</td>
     <td>szpinak</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>

Rezultat

Rośliny Świata
grupy A - I J - R S - Z
owoce ananas jabłko truskawka
banan kokos winogrono
cytryna malina wiśnia
warzywa bakłażan kalafior rzodkiew
cebula marchew sałata
fasola ogórek szpinak
Przykładowy element "th" został scalony względem komórek trzech wierszy tabeli HTML, ponieważ do wspomnianego elementu "th" został dodany atrybut "rowspan" wraz z wartością "3".
0
Wartość 0 oznacza, że scaleniu względem danego elementu th mają ulec komórki wszystkich wierszy (znajdujących się pod wspomnianym elementem th oraz należących do tej samej grupy wierszy).

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <table border="1">
   <caption>Rośliny Świata</caption>

   <thead>
    <tr>
     <th>grupy</th>
     <th>A - I</th>
     <th>J - R</th>
     <th>S - Z</th>
    </tr>
   </thead>

   <tbody>
    <tr>
     <th rowspan="0">owoce</th>
     <td>ananas</td>
     <td>jabłko</td>
     <td>truskawka</td>
    </tr>

    <tr>
     <td>banan</td>
     <td>kokos</td>
     <td>winogrono</td>
    </tr>

    <tr>
     <td>cytryna</td>
     <td>malina</td>
     <td>wiśnia</td>
    </tr>
   </tbody>

   <tbody>
    <tr>
     <th rowspan="3">warzywa</th>
     <td>bakłażan</td>
     <td>kalafior</td>
     <td>rzodkiew</td>
    </tr>

    <tr>
     <td>cebula</td>
     <td>marchew</td>
     <td>sałata</td>
    </tr>

    <tr>
     <td>fasola</td>
     <td>ogórek</td>
     <td>szpinak</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>

Rezultat

Rośliny Świata
grupy A - I J - R S - Z
owoce ananas jabłko truskawka
banan kokos winogrono
cytryna malina wiśnia
warzywa bakłażan kalafior rzodkiew
cebula marchew sałata
fasola ogórek szpinak
Przykładowy element "th" został scalony względem komórek wszystkich wierszy tabeli HTML znajdujących się w tym samym elemencie "tbody", co wspomniany element "th" oraz znajdujących się pod wspomnianym elementem "th", ponieważ do wspomnianego elementu "th" został dodany atrybut "rowspan" wraz z wartością "0".

scope

Przeznaczenie atrybutu "scope"

Atrybut scope wykorzystany wraz z elementem th określa zasięg danego elementu th na kolejne wiersze lub kolejne kolumny tabeli HTML, do której należy wspomniany element th.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "scope"

row
Wartość row oznacza zasięg na kolejne komórki w danym wierszu.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <table border="1">
   <caption>Rośliny Świata</caption>

   <thead>
    <tr>
     <th>typy</th>
     <th>czerwone</th>
     <th>zielone</th>
    </tr>
   </thead>

   <tbody>
    <tr>
     <th scope="row">owoce</th>
     <td>truskawka</td>
     <td>kiwi</td>
    </tr>

    <tr>
     <th scope="row">warzywa</th>
     <td>pomidor</td>
     <td>ogórek</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>

Rezultat

Rośliny Świata
typy czerwone zielone
owoce truskawka kiwi
warzywa pomidor ogórek
Ponieważ do przykładowego elementu "th" został dodany atrybut "scope" wraz z wartością "row" wspomniany element "th", którego zawartość reprezentuje treść w postaci ciągu znaków "owoce" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że wspomniany element "th" swoim zasięgiem obejmuje kolejne komórki w danym wierszu tabeli HTML, czyli komórkę, której zawartością jest ciąg znaków "truskawka" oraz komórkę, której zawartością jest ciąg znaków "kiwi".

wzorzec graficzny - zasięg row

Na grafice - zasięg na kolejne komórki w danym wierszu w praktyce.
col
Wartość col oznacza zasięg na kolejne komórki w danej kolumnie.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <table border="1">
   <caption>Rośliny Świata</caption>

   <thead>
    <tr>
     <th>typy</th>
     <th scope="col">czerwone</th>
     <th scope="col">zielone</th>
    </tr>
   </thead>

   <tbody>
    <tr>
     <th>owoce</th>
     <td>truskawka</td>
     <td>kiwi</td>
    </tr>

    <tr>
     <th>warzywa</th>
     <td>pomidor</td>
     <td>ogórek</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>

Rezultat

Rośliny Świata
typy czerwone zielone
owoce truskawka kiwi
warzywa pomidor ogórek
Ponieważ do przykładowego elementu "th" został dodany atrybut "scope" wraz z wartością "col" wspomniany element "th", którego zawartość reprezentuje treść w postaci ciągu znaków "czerwone" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że wspomniany element "th" swoim zasięgiem obejmuje kolejne komórki w danej kolumnie tabeli HTML, czyli komórkę, której zawartością jest ciąg znaków "truskawka" oraz komórkę, której zawartością jest ciąg znaków "pomidor".

wzorzec graficzny - zasięg col

Na grafice - zasięg na kolejne komórki w danej kolumnie w praktyce.
rowgroup
Wartość rowgroup oznacza zasięg na kolejne komórki w danej grupie wierszy.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <table border="1">
   <caption>Przedmioty Świata</caption>

   <thead>
    <tr>
     <th>typy</th>
     <th>czerwone</th>
     <th>zielone</th>
    </tr>
   </thead>

   <tbody>
    <tr>
     <th scope="rowgroup">jadalne</th>
     <td></td>
     <td></td>
    </tr>

    <tr>
     <th>owoce</th>
     <td>truskawka</td>
     <td>kiwi</td>
    </tr>

    <tr>
     <th>warzywa</th>
     <td>pomidor</td>
     <td>ogórek</td>
    </tr>
   </tbody>

   <tbody>
    <tr>
     <th scope="rowgroup">niejadalne</th>
     <td></td>
     <td></td>
    </tr>

    <tr>
     <th>minerały</th>
     <td>rubin</td>
     <td>chloryt</td>
    </tr>

    <tr>
     <th>różne</th>
     <td>cegła</td>
     <td>farba</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>

Rezultat

Przedmioty Świata
typy czerwone zielone
jadalne
owoce truskawka kiwi
warzywa pomidor ogórek
niejadalne
minerały rubin chloryt
różne cegła farba
Ponieważ do przykładowego elementu "th" został dodany atrybut "scope" wraz z wartością "rowgroup" wspomniany element "th", którego zawartość reprezentuje treść w postaci ciągu znaków "jadalne" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że wspomniany element "th" swoim zasięgiem obejmuje kolejne komórki w danej grupie wierszy tabeli HTML, czyli pierwszą komórkę, której zawartość jest zawartością pustą, drugą komórkę, której zawartość jest zawartością pustą, komórkę, której zawartością jest ciąg znaków "owoce", komórkę, której zawartością jest ciąg znaków "truskawka", komórkę, której zawartością jest ciąg znaków "kiwi", komórkę, której zawartością jest ciąg znaków "warzywa", komórkę, której zawartością jest ciąg znaków "pomidor" oraz komórkę, której zawartością jest ciąg znaków "ogórek".

wzorzec graficzny - zasięg rowgroup

Na grafice - zasięg na kolejne komórki w danej grupie wierszy w praktyce.
colgroup
Wartość colgroup oznacza zasięg na kolejne komórki w danej grupie kolumn.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <table border="1">
   <caption>Przedmioty Świata</caption>

   <thead>
    <tr>
     <th>typy</th>
     <th>czerwone</th>
     <th>zielone</th>
    </tr>
   </thead>

   <tbody>
    <tr>
     <th scope="colgroup">jadalne</th>
     <td></td>
     <td></td>
    </tr>

    <tr>
     <th>owoce</th>
     <td>truskawka</td>
     <td>kiwi</td>
    </tr>

    <tr>
     <th>warzywa</th>
     <td>pomidor</td>
     <td>ogórek</td>
    </tr>
   </tbody>

   <tbody>
    <tr>
     <th scope="colgroup">niejadalne</th>
     <td></td>
     <td></td>
    </tr>

    <tr>
     <th>minerały</th>
     <td>rubin</td>
     <td>chloryt</td>
    </tr>

    <tr>
     <th>różne</th>
     <td>cegła</td>
     <td>farba</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>

Rezultat

Przedmioty Świata
typy czerwone zielone
jadalne
owoce truskawka kiwi
warzywa pomidor ogórek
niejadalne
minerały rubin chloryt
różne cegła farba
Ponieważ do przykładowego elementu "th" został dodany atrybut "scope" wraz z wartością "colgroup" wspomniany element "th", którego zawartość reprezentuje treść w postaci ciągu znaków "jadalne" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że wspomniany element "th" swoim zasięgiem obejmuje kolejne komórki w danej grupie kolumn tabeli HTML, czyli komórkę, której zawartością jest ciąg znaków "owoce", komórkę, której zawartością jest ciąg znaków "warzywa", pierwszą komórkę, której zawartość jest zawartością pustą, komórkę, której zawartością jest ciąg znaków "truskawka", komórkę, której zawartością jest ciąg znaków "pomidor", drugą komórkę, której zawartość jest zawartością pustą, komórkę, której zawartością jest ciąg znaków "kiwi" oraz komórkę, której zawartością jest ciąg znaków "ogórek".

wzorzec graficzny - zasięg colgroup

Na grafice - zasięg na kolejne komórki w danej grupie kolumn w praktyce.