min-width

Za pomocą właściwości min-width możemy ustalić minimalną szerokość danego elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości min-width
Wartość Opis
wartość określenie własnej wartości minimalnej szerokości
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości min-width
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość min-width możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • 0
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości min-width
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 7+ tak, lecz od wersji 7
Właściwość min-width pojawiła się od specyfikacji CSS2
Zobacz również:
CSS - Layout HTML dla każdej rozdzielczości - Kurs CSS Dział IV

wartość wyrażona w dostępnej jednostce

wartość - do określenia minimalnej szerokości elementu możemy użyć wartości wyrażonych w różnych jednostkach występujących w CSS.

Przykład
wartość minimalnej szerokości w tym elemencie div wynosi 250 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość min-width wraz z wartością 250px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:50%;
    min-width:250px;
    float:left;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   wartość minimalnej szerokości w tym elemencie div wynosi 250 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość min-width wraz z wartością 250px
  </div>

 </body>
</html>