Ostatnio edytowany:

label

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu "label"

Element label reprezentuje etykietę interfejsu użytkownika, z którą może zostać powiązany, któryś z elementów HTML, który należy do kategorii zawartość powiązana z elementem label.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie "label"

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny
 • element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

  Przykładowy Kod HTML

  <form>
   <label>Podaj Twój ulubiony kolor: <input></label>
   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "label" jest element "form". Wspomniany element "form" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "form", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "label".
kontekst wewnętrzny
 • zawartość frazowana, lecz nie element label jako element potomek, ponadto zawartość powiązana z elementem label może wystąpić tylko raz jako element potomek danego elementu label

  Przykładowy Kod HTML

  <form>
   <label>Podaj <strong>Twój ulubiony</strong> kolor: <input></label>
   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>
  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "label" jest wyłącznie tekst oraz elementy HTML, które należą do kategorii zawartość frazowana. Ponadto elementem potomkiem wspomnianego elementu "label" nie jest element "label", dodatkowo jednym z elementów potomków wspomnianego elementu "label" jest tylko jeden element HTML, który należy do kategorii zawartość powiązana z elementem label, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "Podaj", element "strong", ciąg znaków "kolor:" oraz element "input", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "label".
wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
 • brak
składnia HTML
 • <label> ... </label>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • nigdy
CSS display
 • inline

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu "label"

label {
 cursor:default;
}

Interpretacja elementu "label"

Firefox
tak
Google Chrome
tak
Safari
tak
Opera
tak
Internet Explorer
tak Nie interpretuje atrybutu form.
Edge
tak Nie interpretuje atrybutu form.

Opis atrybutów elementu "label"

for

Przeznaczenie atrybutu "for"

Atrybut for wykorzystany wraz z elementem label określa, z którym elementem HTML, który należy do kategorii zawartość powiązana z elementem label powinien zostać powiązany dany element label.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "for"

id
Należy podać wartość atrybutu id interesującego nas elementu HTML należącego do kategorii zawartość powiązana z elementem label.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="http://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <label for="imie">Podaj imię:</label>
   <input type="text" name="imie" id="imie">

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Mimo że w zawartości przykładowego elementu "label" nie znajduje się żaden element HTML, z którym mógłby zostać powiązany wspomniany element "label", wspomniany element "label" został powiązany z elementem "input" posiadającym atrybut "id" o wartości "imie", ponieważ do wspomnianego elementu "label" został dodany atrybut "for" wraz z wartością "imie".

form

Przeznaczenie atrybutu "form"

Atrybut form wykorzystany wraz z elementem label określa, z którym elementem form powinien zostać powiązany dany element label.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "form"

form id
Należy podać wartość atrybutu id interesującego nas elementu form.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="http://webkod.pl/php/submit-result.php" id="formularz-1">
   <label>
    Podaj imię:
    <input type="text" name="imie">
   </label>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

  <label form="formularz-1">
   Podaj kolor:
   <input type="text" name="kolor">
  </label>

 </body>
</html>

Rezultat

Mimo że przykładowy element "label" nie znajduje się w zawartości elementu "form", wspomniany element "label" został powiązany z formularzem HTML reprezentowanym przez wspomniany element "form" posiadający atrybut "id" o wartości "formularz-1", ponieważ do wspomnianego elementu "label" został dodany atrybut "form" wraz z wartością "formularz-1".