font-family

Za pomocą właściwości font-family możemy zmienić rodzaj czcionki tekstu, którą ma posiadać dany element HTML.

Dostępne wartości dla właściwości font-family
Wartość Opis
nazwa czcionki określenie czcionki tekstu o podanej nazwie
typ ogólny określenie typu ogólnego
własna czcionka określenie typu czcionki tekstu znajdującego się w osobnym pliku .ttf
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości font-family
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość font-family możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • taka jak w ustawieniach przeglądarki internetowej
 • Możliwe wyjątki: code, kbd, pre, samp
animowanie nie
Interpretacja właściwości font-family
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość font-family pojawiła się od specyfikacji CSS1
Zobacz również:
Specyficzne reguły CSS - @font-face - Kurs CSS Dział I

nazwa czcionki

nazwa czcionki - możemy podać kilka nazw czcionki tekstu, każdą nazwę oddzielamy przecinkiem.

Na przykład: font-family:Tahoma, Arial, Geneva, sans-serif;

Jeżeli posiadamy w swoim systemie operacyjnym (Windows, Linux itp.) czcionkę typu - Tahoma, to zostanie ona użyta w pierwszej kolejności, w przeciwnym wypadku zostanie podjęta próba użycia kolejnego typu czcionki tekstu, jaką podaliśmy, czyli - Arial itd. Jeżeli nie posiadamy w swoim systemie operacyjnym żadnych z wymienionych czcionek (Tahoma, Arial, Geneva), to tekst zostanie wyświetlony za pomocą czcionki z rodziny ogólnej - sans-serif.

Ponadto, jeżeli nazwa czcionki składa się z dwóch wyrazów i więcej to należy umieścić ją w cudzysłowie, dzięki czemu przeglądarka internetowa zrozumie, że chodzi o nazwę czcionki, która składa się, np. z dwóch wyrazów, a nie o dwie różne czcionki.

Przykład - font-family:"Times New Roman", Georgia, serif;

Przykład
tekst w tym elemencie p został wyświetlony za pomocą czcionki typu Courier, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font-family wraz z wartością Courier
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    font-family:Courier;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   tekst w tym elemencie p został wyświetlony za pomocą czcionki typu Courier, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font-family wraz z wartością Courier
  </p>

 </body>
</html>

typ ogólny

typ ogólny - wykorzystywany w przypadku gdy nie posiadamy w swoim systemie operacyjnym żadnego typu czcionki tekstu, który został podany wraz z właściwością font-family.

Typy ogólne czcionki
serif - ten tekst został wyświetlony za pomocą czcionki z rodziny ogólnej serif.
sans-serif - ten tekst został wyświetlony za pomocą czcionki z rodziny ogólnej sans-serif.
monospace - ten tekst został wyświetlony za pomocą czcionki z rodziny ogólnej monospace.
cursive - ten tekst został wyświetlony za pomocą czcionki z rodziny ogólnej cursive.
fantasy - ten tekst został wyświetlony za pomocą czcionki z rodziny ogólnej fantasy.

Za pomocą właściwości font-family możemy określić rodzaj czcionki jaka ma zostać użyta na naszej stronie internetowej i jaka ma być wyświetlana na ekranach użytkowników, którzy odwiedzą naszą stronę internetową. Dlatego na naszej stronie internetowej należy używać czcionek, które są prawie w każdym systemie operacyjnym.

Dla rodziny ogólnej serif "bezpieczne" typy czcionki to: Georgia, Times.

Dla rodziny ogólnej sans-serif "bezpieczne" typy czcionki to: Arial, Helvetica, Cursive, Tahoma, Geneva, Verdana.

Dla rodziny ogólnej monospace "bezpieczny" typ czcionki to: Courier.

Przykład
tekst w tym elemencie p został wyświetlony za pomocą czcionki z rodziny ogólnej serif, ponieważ do tego elementu p została dodana właściwość font-family wraz z następującymi wartościami: nieznana-czcionka1, nieznana-czcionka2, serif
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    font-family:nieznana-czcionka1, nieznana-czcionka2, serif;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   tekst w tym elemencie p został wyświetlony za pomocą czcionki z rodziny ogólnej serif, ponieważ do tego elementu została dodana właściwość font-family wraz z następującymi wartościami: nieznana-czcionka1, nieznana-czcionka2, serif
  </p>

 </body>
</html>

własna czcionka

własna czcionka - za pomocą reguły @font-face, możemy dodać do naszej strony internetowej nowy typ czcionki tekstu, który musi być zdefiniowany w osobnym pliku o formacie .ttf (dla przeglądarki IE czasami jest to format .eot).

Przy doborze czcionki, która jest zdefiniowana w osobnym pliku, należy sprawdzić czy zawiera ona polskie znaki. Czcionka użyta w moim przykładzie nie zawiera polskich znaków, dlatego są one wyświetlone za pomocą czcionki zdefiniowanej w elemencie body, a tą czcionką jest czcionka typu Helvetica.

Przykład
tekst w tym elemencie p został wyświetlony za pomocą czcionki o nazwie moja_czcionka, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font-family wraz z wartością moja_czcionka
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   @font-face {
    font-family:moja_czcionka;
    src:url('http://webkod.pl/img/czcionka1.ttf');
   }

   p {
    font-family:moja_czcionka;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   tekst w tym elemencie p został wyświetlony za pomocą czcionki o nazwie moja_czcionka, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font-family wraz z wartością moja_czcionka
  </p>

 </body>
</html>