border-width

Za pomocą właściwości border-width możemy ustalić szerokość (grubość) obramowania jednocześnie po kilku stronach elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości border-width
Wartość Opis
kilka wartości szerokości obramowania określenie wartości szerokości obramowania elementu za pomocą kombinacji wartości
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości border-width
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość border-width możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • medium
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości border-width
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość border-width pojawiła się od specyfikacji CSS1

kilka wartości szerokości obramowania

kilka wartości szerokości obramowania - nasze wartości szerokości obramowania możemy podawać na kilka sposobów.

Pod spodem zostały zaprezentowane możliwe sposoby podawania wartości szerokości obramowania dla elementu HTML.
Wartość Znaczenie Rezultat
5px po każdej stronie elementu szerokość obramowania 5px
5px 1px na górze i dole szerokość 5px
po prawej i lewej szerokość 1px
5px 1px 10px na górze szerokość 5px
po prawej i lewej szerokość 1px
na dole szerokość 10px
5px 1px 10px 20px na górze szerokość 5px
po prawej szerokość 1px
na dole szerokość 10px
po lewej szerokość 20px
/* Reguły przedstawione poniżej są sobie równoznaczne */

/* Reguła - 1 */
div {
 border-width:5px 10px 15px 20px;
}

/* Reguła - 2 */
div {
 border-top-width:5px;
 border-right-width:10px;
 border-bottom-width:15px;
 border-left-width:20px;
}
Przykład
szerokość górnego i dolnego obramowania w tym elemencie div wynosi 5 pikseli, natomiast prawego i lewego wynosi 1 piksel, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-width wraz z następującymi wartościami: 5px 1px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    border-style:solid;
    border-width:5px 1px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   szerokość górnego i dolnego obramowania w tym elemencie div wynosi 5 pikseli, natomiast prawego i lewego wynosi 1 piksel, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-width wraz z następującymi wartościami: 5px 1px
  </div>

 </body>
</html>