border-spacing

Za pomocą właściwości border-spacing możemy ustalić wartość odstępu pomiędzy kolumnami i wierszami tabeli HTML.

Dostępne wartości dla właściwości border-spacing
Wartość Opis
x y określenie własnych wartości odsunięcia kolumn i wierszy tabeli HTML
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości border-spacing
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość border-spacing możemy dodać do elementu table.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • 0
 • Możliwe wyjątki: table
animowanie tak
Interpretacja właściwości border-spacing
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość border-spacing pojawiła się od specyfikacji CSS2

odsunięcie kolumn oraz wierszy

odsunięcie kolumn oraz wierszy - do określenia odległości pomiędzy kolumnami oraz wierszami tabeli HTML, możemy wykorzystać jedną lub dwie wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| x | y |
x - określa odległość pomiędzy kolumnami danej tabeli HTML. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px).
y - wartość ta nie jest wymagana. Wartość y określa odległość pomiędzy wierszami danej tabeli HTML. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px). Wartością domyślną wartości y jest wartość wartości x, którą podaliśmy.

Uwaga Jeżeli tabela HTML będzie zawierała w sobie właściwość border-collapse wraz z wartością collapse, to ustalenie odstępu pomiędzy kolumnami oraz wierszami stanie się niemożliwe.

Przykład
komórka - 1 komórka - 2 komórka - 3
komórka - 4 komórka - 5 komórka - 6

odległość pomiędzy kolumnami i wierszami tabeli HTML, która znajduje się powyżej, zostały zmienione, ponieważ do elementu table została dodana właściwość border-spacing wraz z następującymi wartościami: 15px 30px

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   table {
    border-spacing:15px 30px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    width:100%;
    border:1px dashed #000;
   }

   table tbody tr td {
    border:1px dashed #000;
    text-align:center;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <table>
   <tbody>
    <tr>
     <td>komórka - 1</td>
     <td>komórka - 2</td>
     <td>komórka - 3</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>komórka - 4</td>
     <td>komórka - 5</td>
     <td>komórka - 6</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>