animation-fill-mode

Za pomocą właściwości animation-fill-mode możemy określić jak ma wyglądać animowany element HTML, gdy jego animacja będzie animacją opóźnioną, lub gdy jego animacja zakończy się i nie będzie powtarzana.

Dostępne wartości dla właściwości animation-fill-mode
Wartość Opis
forwards po zakończeniu animacji, element odziedziczy wartości właściwości CSS takie jak w ostatnim selektorze czasu animacji
backwards w czasie opóźnienia animacji, element odziedziczy wartości właściwości CSS takie jak w pierwszym selektorze czasu animacji
both w czasie opóźnienia animacji, element odziedziczy wartości właściwości CSS takie jak w pierwszym selektorze czasu animacji, natomiast po zakończeniu animacji, element odziedziczy wartości właściwości CSS takie jak w ostatnim selektorze czasu animacji
none brak dodatkowego stylu wyglądu elementu w czasie opóźnienia animacji lub po jej wykonaniu się
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości animation-fill-mode
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość animation-fill-mode możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • none
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości animation-fill-mode
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome
-webkit-
tak
Safari
-webkit-
tak
Opera
-webkit-
tak
Internet Explorer 10+ tak, lecz od wersji 10
Właściwość animation-fill-mode pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - animacji CSS3

forwards

forwards - po tym jak animacja przestanie wykonywać się na danym elemencie HTML, element odziedziczy wartości wszystkich właściwości CSS, jakie zostały określone w ostatnim użytym przez nas selektorze czasu animacji, w regule @keyframes, np. w selektorze 100%.

Przykład
div

element div, po zakończeniu wykonywania się animacji moja_animacja, otrzymał wartości wszystkich właściwości CSS jakie zostały użyte w ostatnim selektorze animacji moja_animacja, czyli w tym wypadku selektorze 100%, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość animation-fill-mode wraz z wartością forwards

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:200px;
    border:1px solid black;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;

    animation-name:moja_animacja;
    animation-duration:4s;
    animation-fill-mode:forwards;
		
    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-animation-name:moja_animacja;
    -webkit-animation-duration:4s;
    -webkit-animation-delay:5s;
    -webkit-animation-fill-mode:forwards;
   }

   @keyframes moja_animacja
   {
    0% { transform:translateX(0); background-color:red; }
    100% { transform:translateX(300%); background-color:gold; }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja_animacja
   {
    0% { -webkit-transform:translateX(0); background-color:red; }
    100% { -webkit-transform:translateX(300%); background-color:gold; }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

backwards

backwards - gdy element HTML będzie posiadał w sobie animację opóźnioną, element odziedziczy wartości wszystkich właściwości CSS, jakie zostały określone w pierwszym użytym przez nas selektorze czasu animacji, w regule @keyframes, np. w selektorze 0%.

Przykład
div

element div, przed rozpoczęciem wykonywania się animacji moja_animacja, otrzymał wartości wszystkich właściwości CSS jakie zostały użyte w pierwszym selektorze animacji moja_animacja, czyli w tym wypadku selektorze 0%, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość animation-fill-mode wraz z wartością backwards

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:200px;
    border:1px solid black;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;

    animation-name:moja_animacja;
    animation-duration:4s;
    animation-delay:5s;
    animation-fill-mode:backwards;
		
    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-animation-name:moja_animacja;
    -webkit-animation-duration:4s;
    -webkit-animation-delay:5s;
    -webkit-animation-fill-mode:backwards;
   }

   @keyframes moja_animacja
   {
    0% { transform:translateX(0); background-color:red; }
    100% { transform:translateX(300%); background-color:gold; }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja_animacja
   {
    0% { -webkit-transform:translateX(0); background-color:red; }
    100% { -webkit-transform:translateX(300%); background-color:gold; }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

both

both - oddziałuje na element tak jak wartość forwards oraz backwards, łącznie.

Przykład
div

element div, po zakończeniu wykonywania się animacji moja_animacja, otrzymał wartości wszystkich właściwości CSS jakie zostały użyte w ostatnim selektorze animacji moja_animacja, czyli w tym wypadku selektorze 100%, natomiast przed rozpoczęciem wykonywania się animacji moja_animacja, otrzymał wartości wszystkich właściwości CSS jakie zostały użyte w pierwszym selektorze animacji moja_animacja, czyli w tym wypadku selektorze 0%, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość animation-fill-mode wraz z wartością both

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:200px;
    border:1px solid black;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;

    animation-name:moja_animacja;
    animation-duration:4s;
    animation-delay:5s;
    animation-fill-mode:both;
		
    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-animation-name:moja_animacja;
    -webkit-animation-duration:4s;
    -webkit-animation-delay:5s;
    -webkit-animation-fill-mode:both;
   }

   @keyframes moja_animacja
   {
    0% { transform:translateX(0); background-color:red; }
    100% { transform:translateX(300%); background-color:gold; }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja_animacja
   {
    0% { -webkit-transform:translateX(0); background-color:red; }
    100% { -webkit-transform:translateX(300%); background-color:gold; }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

none

none - właściwości CSS użyte w regule @keyframes, w selektorach czasu animacji, nie będą miały wpływu na wygląd elementu HTML przed i po wykonaniu się animacji. Jest to wartość domyślna.

Przykład
div

domyślnie element HTML nie otrzymuje wartości właściwości CSS jakie zostały użyte w pierwszym lub ostatnim selektorze animacji, przed rozpoczęciem lub po zakończeniu wykonywania się animacji

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:200px;
    border:1px solid black;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;

    animation-name:moja_animacja;
    animation-duration:4s;
    animation-delay:5s;
		
    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-animation-name:moja_animacja;
    -webkit-animation-duration:4s;
    -webkit-animation-delay:5s;
   }

   @keyframes moja_animacja
   {
    0% { transform:translateX(0); background-color:red; }
    100% { transform:translateX(300%); background-color:gold; }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja_animacja
   {
    0% { -webkit-transform:translateX(0); background-color:red; }
    100% { -webkit-transform:translateX(300%); background-color:gold; }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>