border

Za pomocą właściwości border możemy ustalić szerokość, styl i kolor obramowania jednocześnie po wszystkich stronach elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości border
Wartość Opis
wzór wartości obramowania określenie wyglądu obramowania elementu za pomocą wzoru
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości border
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość border możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartości domyślne
 • takie jakie mają poszczególne właściwości CSS, które tworzą właściwość border
 • Możliwe wyjątki: fieldset, hr, iframe, table, td, th
animowanie tak, lecz tylko te wartości właściwości CSS należących do grupy border, które mogą być animowane
Interpretacja właściwości border
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość border pojawiła się od specyfikacji CSS1

wzór wartości obramowania

wzór wartości obramowania - do określenia obramowania dla elementu HTML możemy wykorzystać jedną lub więcej wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| width | style | color |
width - określa szerokość obramowania, czyli właściwość border-width.
style - określa styl obramowania, czyli właściwość border-style.
color - określa kolor obramowania, czyli właściwość border-color.
Według wzoru podanego powyżej należy podawać kolejne wartości dla właściwości border. Gdy pominiemy niektóre wartości to w ich miejsce zostaną dodane wartości domyślne należące do danej właściwości CSS.
/* Reguły przedstawione poniżej są sobie równoznaczne */

/* Reguła - 1 */
div {
 border:5px solid #F00;
}

/* Reguła - 2 */
div {
 border-width:5px;
 border-style:solid;
 border-color:#F00;
}
Przykład
obramowanie tego elementu div posiada kilka cech wyglądu, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border wraz z następującymi wartościami: 5px solid #F00
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    border:5px solid #F00;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   obramowanie tego elementu div posiada kilka cech wyglądu, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border wraz z następującymi wartościami: 5px solid #F00
  </div>

 </body>
</html>