border-left-width

Za pomocą właściwości border-left-width możemy zmienić szerokość (grubość) lewego obramowania, które zostało dodane do danego elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości border-left-width
Wartość Opis
wartość określenie własnej wartości szerokości lewego obramowania elementu
thin określenie cienkiej wartości szerokości lewego obramowania elementu
thick określenie grubej wartości szerokości lewego obramowania elementu
medium określenie średniej wartości szerokości lewego obramowania elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości border-left-width
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość border-left-width możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • medium
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości border-left-width
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość border-left-width pojawiła się od specyfikacji CSS1

wartość wyrażona w dostępnej jednostce

wartość - do zmiany szerokości lewego obramowania elementu możemy użyć wartości wyrażonych w różnych jednostkach występujących w CSS.

Przykład
szerokość lewego obramowania w tym elemencie div wynosi 5 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-left-width wraz z wartością 5px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    border-left-style:solid;
    border-left-width:5px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   szerokość lewego obramowania w tym elemencie div wynosi 5 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-left-width wraz z wartością 5px
  </div>

 </body>
</html>

thin

thin - lewe obramowanie elementu będzie miało cienką szerokość.

Przykład
szerokość lewego obramowania w tym elemencie div jest cienka, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-left-width wraz z wartością thin
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    border-left-style:solid;
    border-left-width:thin;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   szerokość lewego obramowania w tym elemencie div jest cienka, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-left-width wraz z wartością thin
  </div>

 </body>
</html>

thick

thick - lewe obramowanie elementu będzie miało grubą szerokość.

Przykład
szerokość lewego obramowania w tym elemencie div jest gruba, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-left-width wraz z wartością thick
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    border-left-style:solid;
    border-left-width:thick;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   szerokość lewego obramowania w tym elemencie div jest gruba, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-left-width wraz z wartością thick
  </div>

 </body>
</html>

medium

medium - lewe obramowanie elementu będzie miało średnią szerokość. Jest to wartość domyślna.

Przykład
szerokość lewego obramowania w tym elemencie div ma domyślny rozmiar
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    border-left-style:solid;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   szerokość lewego obramowania w tym elemencie div ma domyślny rozmiar
  </div>

 </body>
</html>