border-left-style

Za pomocą właściwości border-left-style możemy zmienić styl lewego obramowania elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości border-left-style
Wartość Opis
styl określenie stylu lewego obramowania elementu
hidden ukrycie lewego obramowania elementu
none usunięcie lewego obramowania elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości border-left-style
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość border-left-style możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • none
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości border-left-style
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość border-left-style pojawiła się od specyfikacji CSS1

wartość stylu lewego obramowania

wartość stylu lewego obramowania - dostępne style obramowania zostały zaprezentowane pod spodem.

 • solid
 • double
 • dotted
 • dashed
 • groove
 • ridge
 • inset
 • outset
Przykład
ten element div posiada nowy styl lewego obramowania, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-left-style wraz z wartością solid
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    border-left-style:solid;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten element div posiada nowy styl lewego obramowania, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-left-style wraz z wartością solid
  </div>

 </body>
</html>

hidden

hidden - lewe obramowanie elementu zostanie ukryte.

Przykład
lewe obramowanie w tym elemencie div jest ukryte, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-left-style wraz z wartością hidden
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    border-style:solid;
    border-left-style:hidden;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   lewe obramowanie w tym elemencie div jest ukryte, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-left-style wraz z wartością hidden
  </div>

 </body>
</html>

none

none - lewe obramowanie elementu zostanie usunięte. Jest to wartość domyślna.

Przykład
lewe obramowanie w tym elemencie div zostało usunięte, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-left-style wraz z wartością none
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    border-style:solid;
    border-left-style:none;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   lewe obramowanie w tym elemencie div zostało usunięte, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-left-style wraz z wartością none
  </div>

 </body>
</html>