box-reflect

Za pomocą właściwości box-reflect możemy dodać do elementu HTML efekt lustrzanego odbicia.

Dostępne wartości dla właściwości box-reflect
Wartość Opis
wzór wartości lustrzanego odbicia określenie efektu lustrzanego odbicia za pomocą wzoru
none usunięcie efektu lustrzanego odbicia elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości box-reflect
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość box-reflect możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • none
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości box-reflect
Przeglądarki Interpretacja
Firefox nie
Google Chrome
-webkit-
tak
Safari
-webkit-
tak
Opera
-webkit-
tak
Internet Explorer nie
Właściwość box-reflect nie należy do żadnej specyfikacji

wzór wartości lustrzanego odbicia

wzór wartości lustrzanego odbicia - do określenia lustrzanego odbicia elementu HTML możemy wykorzystać trzy wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| kierunek | przesunięcie | maska |
kierunek - określa, po której stronie elementu HTML ma znajdować się jego lustrzane odbicie. Do dyspozycji mamy następujące wartości: above (powyżej), below (poniżej), left (po lewej), right (po prawej).
przesunięcie - określa przesunięcia lustrzanego odbicia danego elementu HTML. Wartości dodatnie przesuwają od danego elementu HTML. Wartości ujemne przesuwają do danego elementu HTML. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px).
maska - określa wygląd lustrzanego odbicia elementu HTML. Do utworzenia maski możemy wykorzystać funkcję linear-gradient() (wymagany przedrostek -webkit-).
Przykład
ten element div posiada w sobie efekt lustrzanego odbicia, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość box-reflect wraz z odpowiednimi wartościami
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    box-reflect:below 5px linear-gradient(to bottom,
                       transparent 0%,
                       rgba(255,255,255,0.2) 50%,
                       rgba(255,255,255,0.6) 80%,
                       transparent 100%);

    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera */
    -webkit-box-reflect:below 5px -webkit-linear-gradient(top,
                               transparent 0%,
                               rgba(255,255,255,0.2) 50%,
                               rgba(255,255,255,0.6) 80%,
                               transparent 100%);
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten element div posiada w sobie efekt lustrzanego odbicia, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość box-reflect wraz z odpowiednimi wartościami
  </div>

 </body>
</html>

none

none - usunięcie efektu lustrzanego odbicia z elementu HTML. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie element HTML nie posiada w sobie efektu lustrzanego odbicia
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie element HTML nie posiada w sobie efektu lustrzanego odbicia
  </div>

 </body>
</html>