backface-visibility

Za pomocą właściwości backface-visibility możemy sprawić, aby tylna strona elementu HTML stała się widoczna bądź też nie.

Dostępne wartości dla właściwości backface-visibility
Wartość Opis
hidden ukrycie tylnej strony elementu
visible tylna strona elementu pozostanie widoczna
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości backface-visibility
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość backface-visibility możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie brak
wartość inherit brak
wartość domyślna
 • visible
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości backface-visibility
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari
-webkit-
tak
Opera tak
Internet Explorer 10+ tak, lecz od wersji 10
Właściwość backface-visibility pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - przekształceń 3D CSS3
Zobacz również:
CSS3 - Tworzenie animacji w przestrzeni 3D - Kurs CSS Dział I

hidden

hidden - tylna strona elementu HTML zostanie ukryta, w momencie gdy dany element HTML zostanie obrócony za pomocą właściwości transform.

Animacja umieszczona poniżej prezentuje obrót 360 stopni w przestrzeni 3D względem osi X. W tym przykładzie tylna strona elementu HTML jest ukryta.

przykład
Przykład
przykładowy element - div

tylna strona w elemencie div została ukryta, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość backface-visibility wraz z wartością hidden

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    transform:perspective(200px) rotateY(180deg);
    backface-visibility:hidden;
		
    /* zapis dla przeglądarki Safari */
    -webkit-transform:perspective(200px) rotateY(180deg);
    -webkit-backface-visibility:hidden;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   przykładowy element - div
  </div>

 </body>
</html>

visible

visible - tylna strona elementu HTML nie zostanie ukryta, w momencie gdy dany element HTML zostanie obrócony za pomocą właściwości transform. Jest to wartość domyślna.

Animacja umieszczona poniżej prezentuje obrót 360 stopni w przestrzeni 3D względem osi X. W tym przykładzie tylna strona elementu HTML jest widoczna.

przykład
Przykład
domyślnie tylna strona elementu HTML nie jest ukryta

domyślnie tylna strona elementu HTML nie jest ukryta

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    transform:perspective(200px) rotateY(180deg);
    -webkit-transform:perspective(200px) rotateY(180deg); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie tylna strona elementu HTML nie jest ukryta
  </div>

 </body>
</html>