Ostatnio edytowany:

rt

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu rt

Element rt reprezentuje zawartość, którą powinna być treść, która musi zostać zaprezentowana nad treścią bazową elementu ruby.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie rt

kategoria ogólna
 • brak
kontekst zewnętrzny
 • jako element dziecko elementu ruby

  Przykładowy Kod HTML

  <ruby>
   <rb>日本語</rb>
   <rp>(</rp><rt>nihongo</rt><rp>)</rp>
  </ruby>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "rt" jest element "ruby", dla którego wspomniany element "rt" jest elementem dzieckiem, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "ruby", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "rt".

 • jako element dziecko elementu rtc

  Przykładowy Kod HTML

  <ruby>
   <rb>日本語</rb>
   <rp>(</rp><rt>nihongo</rt><rp>)</rp>
   <rp>(</rp><rtc><rt>Japanese</rt></rtc><rp>)</rp>
  </ruby>

  Kontekstem zewnętrznym pierwszego przykładowego elementu "rt" jest element "ruby", dla którego wspomniany element "rt" jest elementem dzieckiem. Kontekstem zewnętrznym drugiego przykładowego elementu "rt" jest element "rtc", dla którego wspomniany element "rt" jest elementem dzieckiem, dlatego w tej sytuacji wspomniane konteksty zewnętrzne, czyli element "ruby" oraz element "rtc", są prawidłowymi kontekstami zewnętrznymi dla poszczególnych elementów "rt".

kontekst wewnętrzny
 • zawartość frazowana

  Przykładowy Kod HTML

  <ruby>
   <rb>日本語</rb>
   <rp>(</rp><rt>nihongo</rt><rp>)</rp>
  </ruby>

  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "rt" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "nihongo", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "rt".

wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
 • brak
składnia HTML
 • <rt> ... </rt>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • tag może zostać pominięty, lecz tylko jeżeli bezpośrednio po danym elemencie rt występuje element rb, element rt, element rtc lub element rp lub jeżeli bezpośrednio po danym elemencie rt nie występuje żadna inna zawartość, która z założenia miałaby należeć do zawartości elementu rodzica danego elementu rt
CSS display
 • inline (jeżeli przeglądarka internetowa nie interpretuje danego elementu rt)
 • ruby-text (jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje dany element rt)

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu rt

/* jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje element "rt" */
rt {
 display:ruby-text;
}

Interpretacja elementu rt

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji elementu .