Selektor potomka

Selektor potomka - tworzymy przynajmniej za pomocą dwóch selektorów, przy czym ten drugi ma być potomkiem tego pierwszego, to znaczy, że ma znajdować się w elemencie, który został wskazany przez pierwszy selektor. Selektor odwołuje się do każdego elementu podanego typu (potomka), który znajduje się w pierwszym podanym przez nas selektorze.

Wzór selektora potomka

selektor potomek {
 właściwość:wartość;
}

Nasz zapis może również być zbudowany z większej liczby potomków, np. selektor potomek1 potomek2, czyli np. ul li a.

Przykładowa reguła CSS - selektor potomka

div span {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
div span Do każdego elementu span w danym dokumencie HTML, który znajduję się w elemencie div
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor potomka

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   div span {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   <p>
    <span>tekst w tym elemencie - span - jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest dzieckiem elementu - p - który z kolei jest dzieckiem elementu - div - dlatego ten element - span - jest potomkiem elementu - div</span>
   </p>
  </div>

  <p>
   <span>tekst w tym elemencie - span - nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest potomkiem elementu - p - a nie elementu - div</span>
  </p>

  <div>
   <span>tekst w tym elemencie - span - jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest dzieckiem elementu - div - a co za tym idzie, jest również jego potomkiem</span>
  </div>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

tekst w tym elemencie - span - jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest dzieckiem elementu - p - który z kolei jest dzieckiem elementu - div - dlatego ten element - span - jest potomkiem elementu - div

tekst w tym elemencie - span - nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest potomkiem elementu - p - a nie elementu - div

tekst w tym elemencie - span - jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest dzieckiem elementu - div - a co za tym idzie, jest również jego potomkiem
Interpretacja selektora potomka
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Selektor istnieje od specyfikacji CSS1