Selektor :nth-of-type()

Selektor :nth-of-type() - służy do odszukania elementów danego typu (według określonego wzoru) będących dziećmi swojego rodzica. Selektor rozpoczyna liczenie dzieci od pierwszego dziecka do ostatniego dziecka w przeciwieństwie do selektora :nth-last-of-child().

Wzór selektora :nth-of-type()

:nth-of-type(wartość) {
 właściwość:wartość;
}
Wartości jakie możemy podać wraz z selektorem :nth-of-type()
even - selektor odszuka parzyste dzieci danego typu (licząc dzieci od pierwszego do ostatniego)
odd - selektor odszuka nieparzyste dzieci danego typu (licząc dzieci od pierwszego do ostatniego)
liczba - odszuka konkretne dziecko rodzica, np. po podaniu liczby 5, selektor wskaże piąte dziecko danego typu
LiczbaN+Liczba - możemy podać własny wzór według jakiego selektor ma odszukiwać kolejne dzieci danego typu, pierwsza liczba oznacza - co jaką liczbę selektor ma wskazywać kolejne dzieci, a druga liczba oznacza - od którego dziecka ma zacząć się odszukiwanie
Przykładowe wartości
3n+4 - selektor ma rozpocząć odszukiwanie dzieci danego typu od czwartego dziecka (licząc od początku), a następnie ma wskazywać co trzecie dziecko danego typu
4n+2 - selektor ma rozpocząć odszukiwanie dzieci danego typu od drugiego dziecka (licząc od początku), a następnie ma wskazywać co czwarte dziecko danego typu

Przykładowa reguła CSS - selektor :nth-of-type()

p:nth-of-type(even) {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
p:nth-of-type(even) Do każdego elementu typu p, który jest parzystym dzieckiem swojego rodzica w danym dokumencie HTML (licząc dzieci od pierwszego do ostatniego)
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor :nth-of-type()

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   p:nth-of-type(even) {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>p - dziecko typu - p - numer 1 elementu - body</p>
  <p>p - dziecko typu - p - numer 2 elementu - body</p>
  <p>p - dziecko typu - p - numer 3 elementu - body</p>
 
  <div>div - dziecko typu - div - numer 1 elementu - body
   <p> ------ p - dziecko typu - p - numer 1 elementu - div</p>
   <p> ------ p - dziecko typu - p - numer 2 elementu - div</p>
   <p> ------ p - dziecko typu - p - numer 3 elementu - div</p>
   <p> ------ p - dziecko typu - p - numer 4 elementu - div</p>
  </div>
 
  <p>p - dziecko typu - p - numer 4 elementu - body</p>
  <p>p - dziecko typu - p - numer 5 elementu - body</p>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

p - dziecko typu - p - numer 1 elementu - body

p - dziecko typu - p - numer 2 elementu - body

p - dziecko typu - p - numer 3 elementu - body

div - dziecko typu - div - numer 1 elementu - body

------ p - dziecko typu - p - numer 1 elementu - div

------ p - dziecko typu - p - numer 2 elementu - div

------ p - dziecko typu - p - numer 3 elementu - div

------ p - dziecko typu - p - numer 4 elementu - div

p - dziecko typu - p - numer 4 elementu - body

p - dziecko typu - p - numer 5 elementu - body

Interpretacja selektora :nth-of-type()
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 9+ tak, lecz od wersji 9
Selektor istnieje od specyfikacji CSS3