background-clip

Za pomocą właściwości background-clip możemy określić, w którym obszarze elementu HTML jego tło ma zostać przycięte.

Dostępne wartości dla właściwości background-clip
Wartość Opis
padding-box przycięcie tła elementu do obszaru marginesów wewnętrznych
content-box przycięcie tła elementu do obszaru zawartości elementu
border-box tło elementu będzie zajmowało jego cały obszar
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości background-clip
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość background-clip możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • border-box
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości background-clip
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 9+ tak, lecz od wersji 9
Właściwość background-clip pojawiła się od specyfikacji CSS3

padding-box

padding-box - obszar przeznaczony na obramowanie elementu (border) zostanie pozbawiony tła.

Przykład
w tym elemencie div obszar przeznaczony na obramowanie elementu został pozbawiony tła, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-clip wraz z wartością padding-box
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    background-color:#DFF;
    background-clip:padding-box;
    border:5px dashed #000;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   w tym elemencie div obszar przeznaczony na obramowanie elementu został pozbawiony tła, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-clip wraz z wartością padding-box
  </div>

 </body>
</html>

content-box

content-box - obszar przeznaczony na obramowanie elementu (border) i marginesy wewnętrzne elementu (padding) zostanie pozbawiony tła.

Przykład
w tym elemencie div tylko obszar przeznaczony na zawartość elementu posiada kolor tła, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-clip wraz z wartością content-box
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    background-color:#DFF;
    background-clip:content-box;
    border:5px dashed #000;
    padding:30px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   w tym elemencie div tylko obszar przeznaczony na zawartość elementu posiada kolor tła, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-clip wraz z wartością content-box
  </div>

 </body>
</html>

border-box

border-box - tło zajmie cały obszar elementu HTML. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie tło elementu HTML zajmuje jego cały obszar
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    background-color:#DFF;
    border:5px dashed #000;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie tło elementu HTML zajmuje jego cały obszar
  </div>

 </body>
</html>