text-align

Za pomocą właściwości text-align możemy kontrolować wyrównanie tekstu, który znajduje się w danym elemencie HTML.

Dostępne wartości dla właściwości text-align
Wartość Opis
right wyrównanie tekstu do prawego marginesu elementu
center wyśrodkowanie tekstu
justify wyjustowanie tekstu
left wyrównanie tekstu do lewego marginesu elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości text-align
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość text-align możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
animowanie nie
Interpretacja właściwości text-align
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość text-align pojawiła się od specyfikacji CSS1

center

center - tekst zostanie wyśrodkowany w elemencie HTML.

Przykład
tekst w tym elemencie p został wyśrodkowany, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-align wraz z wartością center
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-align:center;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   tekst w tym elemencie p został wyśrodkowany, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-align wraz z wartością center
  </p>

 </body>
</html>

justify

justify - tekst zostanie wyjustowany, czyli wyrównany do lewego oraz prawego marginesu elementu HTML.

Przykład
tekst w tym elemencie p został wyrównany do obu marginesów, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-align wraz z wartością justify
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-align:justify;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    width:350px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   tekst w tym elemencie p został wyrównany do obu marginesów, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-align wraz z wartością justify
  </p>

 </body>
</html>

left

left - tekst zostanie wyrównany do lewego marginesu elementu HTML. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie tekst jest wyrównywany do lewego marginesu elementu HTML
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   domyślnie tekst jest wyrównywany do lewego marginesu elementu HTML
  </p>

 </body>
</html>