Selektor :before

Selektor :before - może być wykorzystany do dodania dodatkowej treści, do każdego typu elementu, który podaliśmy. Treść zostanie dodana na początku zawartości każdego elementu, odszukanego przez selektor.

Wzór selektora :before

:before {
 właściwość:wartość;
}

Selektor :before możemy również zapisywać za pomocą dwóch dwukropek, czyli ::before, dzięki czemu możemy łatwiej odróżnić, w naszym kodzie, selektory pseudoelementów od selektorów pseudoklas, jednak raczej zaleca się posługiwaniem jednym dwukropkiem

Przykładowa reguła CSS - selektor :before

div:before {
 content:"| Dodany tekst | ";
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
div:before Na początku zawartości każdego elementu div w danym dokumencie HTML
content dodaj tekst
"| Dodany tekst | " | Dodany tekst |
color o kolorze
red czerwonym

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor :before

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   div:before {
    content:"| Dodany tekst | ";
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>do początkowej zawartości tego elementu - div - został dodany tekst</div>
  <div>do początkowej zawartości tego elementu - div - został również dodany tekst</div>
  <span>do początkowej zawartości tego elementu - span - nie został dodany tekst, ponieważ ten element nie jest elementem - div</span>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

| Dodany tekst | do początkowej zawartości tego elementu - div - został dodany tekst
| Dodany tekst | do początkowej zawartości tego elementu - div - został również dodany tekst

do początkowej zawartości tego elementu - span - nie został dodany tekst, ponieważ ten element nie jest elementem - div
Interpretacja selektora :before
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 8+ tak, lecz od wersji 8
Selektor istnieje od specyfikacji CSS2