margin-right

Za pomocą właściwości margin-right możemy dodać do elementu HTML prawy zewnętrzny margines.

Dostępne wartości dla właściwości margin-right
Wartość Opis
wartość określenie własnej wartości prawego marginesu zewnętrznego
auto automatyczna wartość prawego marginesu zewnętrznego
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości margin-right
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość margin-right możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
animowanie tak
Interpretacja właściwości margin-right
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość margin-right pojawiła się od specyfikacji CSS1

wartość wyrażona w dostępnej jednostce

wartość - do zmiany wartości prawego zewnętrznego marginesu elementu HTML możemy użyć wartości wyrażonych w różnych jednostkach występujących w CSS.

Przykład
wartość prawego zewnętrznego marginesu w tym elemencie div wynosi 100 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość margin-right wraz z wartością 100px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    margin-right:100px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   wartość prawego zewnętrznego marginesu w tym elemencie div wynosi 100 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość margin-right wraz z wartością 100px
  </div>

 </body>
</html>

auto

auto - wartość prawego zewnętrznego marginesu zostanie określona automatycznie przez przeglądarkę internetową.

Ponadto, jeżeli dla lewego i prawego marginesu elementu blokowego ustawimy szerokość na auto, to przeglądarka postara się dobrać dla danego elementu HTML jednakowe wartości tych marginesów, dzięki czemu element HTML zostanie wyśrodkowany.

Przykład
wartość prawego zewnętrznego marginesu w tym elemencie div została ustalona automatycznie przez przeglądarkę internetową, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość margin-right wraz z wartością auto
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:350px;
    margin-right:auto;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   wartość prawego zewnętrznego marginesu w tym elemencie div została ustalona automatycznie przez przeglądarkę internetową, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość margin-right wraz z wartością auto
  </div>

 </body>
</html>