caption-side

Za pomocą właściwości caption-side możemy ustalić, w którym miejscu ma znaleźć się opis tabeli HTML, czyli element caption.

Dostępne wartości dla właściwości caption-side
Wartość Opis
bottom umieszczenie opisu tabeli HTML na dole
top umieszczenie opisu tabeli HTML na górze
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości caption-side
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość caption-side możemy dodać do elementu table lub caption.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • top
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości caption-side
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość caption-side pojawiła się od specyfikacji CSS2

bottom

bottom - element caption, odpowiadający za opis tabeli, znajdzie się w jej dolnej części.

Przykład
opis tej tabli HTML znajduje się w jej dolnej części, ponieważ do elementu table została dodana właściwość caption-side wraz z właściwością bottom
komórka - 1 komórka - 2 komórka - 3
komórka - 4 komórka - 5 komórka - 6
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   table {
    caption-side:bottom;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    width:100%;
    border:1px dashed #000;
   }

   table caption {
    background-color:#5DD;
   }

   table tbody tr td {
    border:1px dashed #000;
    text-align:center;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <table>
   <caption>opis tej tabli HTML znajduje się w jej dolnej części, ponieważ do elementu table została dodana właściwość caption-side wraz z właściwością bottom</caption>
   <tbody>
    <tr>
     <td>komórka - 1</td>
     <td>komórka - 2</td>
     <td>komórka - 3</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>komórka - 4</td>
     <td>komórka - 5</td>
     <td>komórka - 6</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>

top

top - element caption, odpowiadający za opis tabeli, znajdzie się w górnej części tabeli. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie opis tabeli HTML znajduje się w jej górnej części
komórka - 1 komórka - 2 komórka - 3
komórka - 4 komórka - 5 komórka - 6
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   table {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    width:100%;
    border:1px dashed #000;
   }

   table caption {
    background-color:#5DD;
   }

   table tbody tr td {
    border:1px dashed #000;
    text-align:center;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <table>
   <caption>domyślnie opis tabeli HTML znajduje się w jej górnej części</caption>
   <tbody>
    <tr>
     <td>komórka - 1</td>
     <td>komórka - 2</td>
     <td>komórka - 3</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>komórka - 4</td>
     <td>komórka - 5</td>
     <td>komórka - 6</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>